سال خدمات به صنعت


کلینیک تخصصی بسته بندی مواد غذایی ایران(icfp) به عنوان اولین و بزرگترین مرکز تخصصی بسته بندی کشور در مساحت به متراژ ۲۴۰۰ متر اداری به عنوان مرجع صنعت بسته بندی مواد غذایی شناخته می شود این مجموعه با دارا بودن ۸ بخش در حال حاضر تمامی خدمات مورد نیاز صنعت غذایی و بسته بندی را پوشش می دهد. کلینیک تخصصی بسته بندی مواد غذایی ایران که شروع آن در دانشگاه فردوسی مشهد شکل گرفت هم اکنون در شهرک فناوری صنایع غذایی و بیو تکنولوژی شمال شرق کشور در حال فعالیت می باشد و به عنوان حلقه ارتباطی میان دانشگاه و صنعت تا کنون دانشجویان و اساتید از رشته های مختلف صنایع غذایی طراحی و گرافیک ٬ کامپیوتر ٬ مکانیک ٬ الکترونیک و... را در جهت رشد صنعت غذا و بسته بندی بکار برده است. این مجموعه تاکنون موفق شده است علاوه بر داخل کشور، صادر کننده خدمات خود به کشورهای دانمارک، ترکیه، استرالیا، کانادا، افغانستان، عراق، ارمنستان، روسیه و... شود.

سال ارتباط صنعت و دانشگاه

اخبار