عنوان
سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
همایش ملی شکلات، قهوه و شیرین کننده های طبیعی
اولین همایش ملی پرورش زنبور عسل و اولین جایزه ملی کیفیت عسل ایران-ارسباران
کنفرانس بین المللی علوم صنایع غذایی،کشاورزی ارگانیک و امنیت غذایی
چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی ایران
اولین همایش ملی عناب
شانزدهمین نمایشگاه جهانی حلال مالزی
چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی ایران
اولین همایش ملی عناب
شانزدهمین نمایشگاه جهانی حلال مالزی
چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی ایران