دپارتمان

پژوهش و آزمایشگاه بسته بندی

کلینیک تخصصی بسته بندی مواد غذایی ایران

دپارتمان

پژوهش و آزمایشگاه بسته بندی

کلینیک تخصصی بسته بندی مواد غذایی ایران

دپارتمان

پژوهش و آزمایشگاه بسته بندی

کلینیک تخصصی بسته بندی مواد غذایی ایران

روال کاری دپارتمان پژوهش و آزمایشگاه بسته بندی

تماس با دپارتمان پژوهش و آزمایشگاه

درخواست از طریق راه های ارتباطی با دپارتمان پژوهش و آزمایشگاه بسته بندی مطرح می گردد

انجام مشاوره

پس از بررسی اولیه درخواست، جلسه مشاوره با حضور کارشناسان و مدیر دپارتمان برگزار می گردد و هدف، روال انجام کار، پروسه زمانی و ... ترسیم و تعیین می گردد.

آزمایشگاه پژوهش و بسته بندی

درخواست به آزمایشگاه منتقل و روند بررسی و انجام مطالعات و پژوهش انجام می گردد

اعلام نتایج و پشتیبانی

نتایج پژوهش های انجام شده، به کارفرما منتقل و در صورت نیاز در محل واحد تولیدی اجرا می گردد.

خدمات

انجام آزمایشات تخصصی صنایع غذایی


افزایش ماندگاری محصولات غذایی


نوآوری در فرمولاسیون های غذایی


انجام آزمایشات تخصصی بسته بندی


بهبود فرمولاسیون های غذایی


پژوهش در بسته بندی

کلینیک بسته بندی مواد غذایی ایران

درباره ما

دپارتمان پژوهش و آزمایشگاه کلینیک تخصصی بسته بندی مواد غذایی ایران در با دارا بودن متخصصین در امر فرمولاسیون و بهبود ماندگاری سعی بر آن دارند علاوه بر تولید فرمول های جدید در حوزه صنعت غذا نسبت به اصلاح ، تجاری سازی و افزایش ماندگاری انواع محصولات غذایی و کشاورزی بپردازند.

همچنین در این دپارتمان با استفاده از تجهیزات مدرن ازمایشگاهی تلاش است تمامی ازمایش های تخصصی اندازه گیری صنعت بسته بندی مواد غذایی شامل کارتن ،پلاستیک ، قوطی و شیشه صورت پذیرد.