ارتباط مؤثر با مشتريان از طريق بسته بندي و رنگ مناسب

ر اين مقاله ضمن تعريفي از ارتباطات و اهميت آن در نيل به اهداف بازاريابي در فضاي رقابتي به اهميت بسته بندي و كار كردهاي مختلف آن اشاره شده است. بسته بندي علاوه بر وظيفه سالم نگه داشتن محصول با بهره گيري از جنبه هاي مختلف ارتباطي نظير رنگ، مواد، اندازه و ... در ايجاد و گسترش ارتباطات اثر بخش با مشتريان و نهايتاً جلب و نگهداري آنها در رسيدن به اهداف بنگاه هاي اقتصادي نظير فروش بيشتر و رضايت مشتريان عمل مي كند. به اين موارد در مقاله اي كه مطالعه مي كنيد پرداخته شده است.

نقش بسته بندی محصول در بازاریابی و فروش چیست؟

به تازگی بسته بندی محصولات به عنوان عنصری قوی به بازاریابی افزوده شده است. برخی معتقدند اگر بازاریابی و تبلیغات نباشد بسته بندی کالاها هیچ تاثیری در فروش نخواهد داشت. چرا که توجه دیگران به طراحی زیبای بسته های محصولات جلب نمی شود....