1- فعال نمودن سامانه جامع اطلاعات صنایع بسته بندی و صنایع غذایی کشور

2- نهادینه کردن فرهنگ استفاده از خدمات کلینیکی و کاربردی کردن تحقيقات دانشگاهي

3- حفظ سلامت وايمنی مصرف کننده و کاهش مخاطرات زيست محيطی زباله های بسته بندی در کشور

4- ارتقاء سطح دانش صنایع غذایی و بسته بندی واحد های تولیدی و شکوفائی صنایع بسته بندی و غذایی کشور

5-کمک به واحدهای تولیدی در زمینه نوآوری و بهبود فرمولاسیون های غذایی و افزایش ماندگاری محصولات

6-ارائه آگاهی کامل به سرمایه گذاران حوزه صنعت غذا و بسته بندی

7-ارائه خدمات به سرمایه گذاران جهت کاهش دوره کمون سرمایه گذاری

8-ارتقا شاخص های نوآوری در بسته بندی کشور

9-توسعه و ترویج دانش صنایع غذایی و بسته بندی در کشور

10- ایجاد بستری برای تامین تمامی نیازمندی های تولید کنندگان صنعت غذا(ماشین آلات، لوازم ازمایشگاهی، لوازم بسته بندی، کتب و ...)

11-بهره مندی از فضاهای مجازی جهت ایجاد ارتباط میان تولید کنندگان، تامین کنندگان و ...