به منظور اطلاع رسانی و معرفی کلیه آزمایشگاه های تخصصی صنایع بسته بندی داخلی و خارجی که شناخت و دستیابی سریع
به آنها نقش مهمی در اعتلای صنعت بسته بندی کشور خواهد داشت , بانک تخصصی آزمایشگاه های صنایع بسته بندی تشکیل
و کلیه مسئولین محترم آزمایشگاه های تخصصی سازمانها و مراکز خصوصی و دولتی در زمینه بسته بندی می توانند با ارسال اطلاعات
معرفی آزمایشگاه خود طریق منوی همکاری با کلینیک و یا آدرس ذیل در لیست این بانک تخصصی قرار گیرند. ضمنا کلینیک بسته
بندی جهت انجام پروژه های کاربردی مورد نیاز آماده مشارکت و همکاری با آزمایشگاه های مذکور می باشد علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفا با ما تماس حاصل فرمایند.
تماس باما