درباره ما

معنای لغوی تعریف کلینیک به شرح ذیل آماده است:

1-کلینیک یک کلمه لاتین می باشد که به عنوان یک ساختمان(یا بخشی از بیمارستان) که غلب به منظور درمان، بهبود،مراقبت و دریافت مشاوره شناخته می شود (cambridge dictionary)

2-دستورالعملی که توسط گروهی از افراد درباره موضوعات خاص فعالیت ها، ورزش و... بکار می رود ( cambridge dictionary)

3-یک محل مناسب با امکانات خاص که افارد در ان به ارایه خدمات و مشاوره می پردازند (oxford dictionary)

تعریف لغوی کلینیک بسته بندی مواد غذایی ایران :
کلینیک تخصصی بسته بندی مواد غذایی ایران یک مجموعه چند وجهی می باشد که با دارا بودن 9 بخش مجزا و هویت های مختلف در حوزه های صنعت، تجارت، اموزش، هنر، علم فعالیت می نماید.


مجموعه کلینیک بسته بندی مواد غذایی ایران در سال 1372 در دانشگاه فردوسي فعالیت خود را با هدایت جناب دکتر ناصر صداقت شروع و برای مدتی در پارک فناوری خراسان رضوی مستقر شد و پس از ان به منظور ارتباط بیشتر با صنعت در شهرک فناوری و بیوتکنولوژی صنایع غذایی شمال شرق کشور مستقر گردید. کلینیک بسته بندی در ابتدا در ساختمان مرکز خدمات شهرک فناوری صنایع غذایی شمال شرق کشور مستقر گردید و همزمان با توسعه برنامه ها و اهداف تود زمینی با زیر بنای 2400 متر در حال ساخت می باشد. این مجموعه در تلاش است ارتباط میان دانشگاه و صنعت را به معنای واقعی برقرار نماید تا متخصصین و دانشجویان علاقه مند را به منظور رشد صنعت بسته بندی کشور بکار گمارد.

طراحی فوق العاده

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم
لورم ایپسوم.

پشتیباین حرفه ای

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم,
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم
لورم ایپسوم متن ساختگی

تولید با علاقه

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم
لورم ایپسوم با تولید سادگی نامفهوم.

41k+

مشتری خشنود

20+

تجربه در تجارت

97%

بازخورد کاربران

15

جوایز