نمایشگاه تخصصی صنایع غذایی،شیرینی،شکلات و صنایع وابسته در یزد - فروشنده

اولین نمایشگاه صنایع غذایی،محصولات کشاورزی،محصولات لبنی ،نان ،شیرینی ،شکلات ،صنایع وابسته و بسته بندی در تاریخ 12 لغایتت 15 دی ماه 96 در یزد برگزار خواهد شد.