English / Persian
امروز شنبه 1 اردیبهشت 1397
بهترین نوع دستگاه بسته بندی مناسب برای بسته بندی کشمش در کارتن به صورت اتوماتیک چه دستگاه ویا چه روشی است .
شهرک فناوری
گروه کارخانجات پارت لاستیک
دپارتمان طراحی گرافیک کلینیک بسته بندیکانال تلگرام کلینیک تخصصی بسته بندی مواد غذایی ایرانافزایش ماندگاری محصولات غذایی - فیلم های پلاستیکی چندلایهفودصنعت

آمار بازدیدکنندگان

کاربر گرامی :  شما می توانید سئوالات مورد نظر خود را در زمینه های متنوع بسته بندی ازطریق منوی تماس یا ما به این

 کلینیک منعکس و پاسخ های متعدد در خصوص سئوال مطروحه را از طریق همین سایت مشاهده فرمائید

جمعه 8 آذر 1392
 سمیه علوی رفیعی

بسته بندی کشمش

به طور مختصر مروری بر تحقیقات محققان مختلف در خصوص بسته بندی کشمش با مواد بسته بندی مختلف داریم:

مک براید و همکاران (1984) تغییرات رنگ کشمش های نگهداری شده در بسته بندی های پلی وینیلیدن کلراید را ارزیابی حسی کردند و نشان دادند که حضور یا غیاب نور هیچ تاثیری بر نمونه های کشمش نگهداری شده در دمای اتاق ندارد.

ریچ و همکاران (1996) نفوذ کلروآنیزول (عامل طعم و بوی کپکی خشکبار) را در دماها و فواصل زمانی مختلف بررسی کردند و نشان دادند که شدت دفع، جذب و انتقال بخارهای این ماده با پلی اتیلن با دانسیته پائین(LDPE) به شدت به دما وابسته است. 

نشان دادند که خشکبار نگهداری شده در ظروف چوبی خشک تر میشوند ولی نمونه های نگهداری شده در لفاف های پلی اتیلنی با ضخامت 12/0 میلی متر به مدت یک سال در دمای 22-20 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 48-40 درصد قابلیت نگهداری داشتند.

ضیاءالحق (1999) نشان داد تاثیر نوع بسته بندی بر مقدار رطوبت، قهوه ای شدن، بافت، شکل ظاهری، طعم،‌پذیرش کلی و رنگ کشمش معنی دار است. از نظر صفات حسی تمام نمونه هایی که در بسته های پلاستیکی (پلی آمید-PVC، پلی اتیلن-سلولز، BOPP) در دمای 15 درجه سانتیگراد و به مدت 4 ماه نگهداری شدند، امتیاز بیشتری دریافت کردند.

کانلاس و همکاران (1993) تاثیر شرایط نگهداری بر کیفیت کشمش را بررسی کردند. آنها کشمش دارای رطوبت 14 درصد را به مدت 11 ماه نگهداری و مقدار رطوبت، فعالیت آبی، رنگ، قهوه ای شدن، بافت، مقدار SO2، قندهای انحلال پذیر و PH را تعیین کردند و به این نتیجه رسیدند که نمونه های نگهداری شده در 4 و 11 درجه سانتیگراد در مقایسه با سایر نمونه ها بهتر بودند. این محققان همچنین گزارش نمودند که بافت بسیار تحت تاثیر رطوبت قرار میگیرد و مقدار گوگرد کل نمونه های نگهداری شده در دماهای پائین پس از پایان دوره نگهداری بیشتر از نمونه های نگهداری شده در دماهای بالا است.

ضیاءالحق (1999) نشان داد تاثیر دما و زمان نگهداری بر مقدار رطوبت نمونه های کشمش معنی دار است بطوریکه نمونه های نگهداری شده در 15 درجه سانتیگراد نسبت به نمونه های نگهداری شده در 30 درجه سانتیگراد رطوبت بیشتری دارند. اثر زمان نگهداری بر میزان قهوه ای شدن نمونه ها معنی دار و دلیل آن کاهش مقدار دی اکسید گوگرد در طول زمان است.

دریایی (2000) گزارش نمود که شرایط بهینه برای انبار داری کشمش دمای 5 درجه سانتیگراد، رطوبت نسبی 43 درصد و دمای 15 درجه سانتیگراد با رطوبت نسبی 45 درصد است.

تاج الدین (1384) گزارش نمود که برای بسته بندی کشمش بهتر است از لفاف های پلاستیکی و به ویژه فیلم های سلوفان (در درجه اول) و سپس از پلی اتیلن استفاده شود. همچنین پیشنهاد نمود که دمای نگهداری پائین (5 درجه سانتیگراد) در نظر گرفته شود زیرا در این دما رنگ، رطوبت، بریکس و بافت کشمش به نحو مطلوب تری حفظ میشود.

سیلیچ و همکاران (1971) و ضیاءالحق (1999) گزارش نمودند که استفاده از سلوفان در بسته بندی کشمش کمترین تغییرات رطوبتی را در ان ایجاد میکند.

  
جمعه 25 مرداد 1392
 حبيبه كردساردويي

آماده کردن کشمش براي بسته بندي هدف از این مرحله بطور عمومی تمیز کردن کشمش ها، رساندن رطوبت آن به حد لازم و بسته بندي مناسب براي عرضه به بازار مصرف می باشد. این عملیات در کارگاههاي بسته بندي انجام میشود. هر چه عملیات بسته بندي سریع تر صورت گیرد درصد آلودگی و آفت زدگی و در نتیجه ضایعات کمتر خواهد بود .این مراحل عبارتند از : بوجاري مقدماتی در این مرحله ساقه هاي بزرگ، چوب خشک خوشه ها و نظایر آن بوسیله دست یا بطور اتوماتیک جدا میشوند. براي این منظور بیشتر از دستگاههاي اتوماتیک استفاده می گردد. این دستگاه ها داراي محورهاي مخروطی شیار دار و چرخنده بوده که دانه هاي کشمش از داخل دستگاه عبور کرده و برگ ها، دمهاي کوچک و قطعات بزرگ ساقه جدا می شوند. در این مرحله باید رطوبت کشمش مناسب باشد. در صورت کم بودن رطوبت، پوسته کشمش نیز همراه دم کنده شده و باعث پائین آمدن کیفیت آن میشود. بالا بودن رطوبت نیز مانع از عمل دم گیري می شود. براي جداسازي ساقه ها و باقی مانده هاي گیاهی سبک تر از سپراتورهاي تحت خلأ که براساس مکانیسم مکش کار می کند استفاده می شود. براي جداکردن قطعات فلزي، شن، سنگریزه و نظایر آنها، محصول از کانالهاي مخصوص شن گیر و آهن گیر یا آهن ربا عبور داده می شود. شستشو ممکن است در مراحل مختلف عملیات مقدماتی از جمله برداشت، آماده سازي، خشک کردن و حمل و نقل، کشمش ها به گرد و خاك آلوده شده و یا احتمالاً سنگریزه هایی در داخل کشمش فرو رفته باشد. این آلودگی ها به مقدار زیاد از کیفیت محصول می کاهد. لذا می بایستی کشمش در کارگاه¬هاي بسته بندي شسته شود تا ضمن آن انواع مواد خارجی از قبیل خاك، خاشاك، برگ، خوشه انگور، شن و نظایر آن گرفته شود. براي این منظور کشمش وارد دستگاه¬هاي شستشو و آب گیري می¬شود. آب مورد استفاده باید تمیز و بهداشتی و دستگاههاي شستشو باید مرتباً تمیز و عاري از آلودگی¬ها شوند. پس از طی مراحل شستشو کشمش بطور اتوماتیک از دستگاه خارج میگردد. گوگرد زنی پس از شستشو، براي روشن شدن رنگ کشمش و نیز براي جلوگیري از فعالیت حشرات و قارچها، عمل گوگرد زدن صورت می گیرد. عمل دود دادن در اطاق مخصوص دود زنی انجام می شود. طبقهاي حاوي کشمش توسط چرخهاي دستی به داخل اطاق هدایت می شوند. معمولاً ابعاد اطاقها کمی بیشتر از حجم کلی طبق ها بوده و فاصله طبق ها از هم حدود 15 سانتی متر است. طبق ها به نحوي روي هم چیده می شود که گاز و هوا بتواند از لابلاي آنها به راحتی عبور کرده و به کلیه محصول داخل برسد. گوگرد مورد استفاده باید خالص و عاري از آرسنیک باشد. گاهی براي بهبود عمل احتراق به آن حدود 5 درصد نیترات پتاسیم اضافه می کنند. گوگرد را میتوان در داخل یا خارج از اطاق سوزانده و دود آن را به داخل هدایت کرد. گاز انیدرید سولفور تولیدي به قسمت بالاي اطاق منتقل و از آنجا بوسیله منافذي وارد اطاق می گردد. هواي مورد نیاز براي احتراق از قسمت پائین اطاق وارد می¬شود. در هر دو حالت گوگرد را داخل گودالی کوچک و یا در منقل، سینی و نظایر آن آتش می زنند. در صورتی که گوگرد در خارج از اطاق سوزانده شود، انیدرید سولفور تولیدي از لابلاي طبق هاي میوه عبور کرده و به علت سنگینی آن به سمت پائین اطاق حرکت می کند. مقدار گوگرد مورد احتیاج براي هر متر مکعب اطاق گوگرد زنی 40 تا 80 گرم بوده و مدت دود دادن 3 الی 6 ساعت می باشد. مقدار انیدرید سولفور در محصول خشک شده نباید از 2 گرم در هزار گرم کشمش تجاوز نماید. گاهی گوگرد را در کف اطاق قرار میدهند. براي آنکه گوگرد مرتب بسوزد باید سقف اطاق گوگرد زنی داراي منفذي باشد که بتوان دهانه آن را بطور دلخواه کم و بیش باز و بسته نمود. هدف از این عمل سهولت در ورود هوا به داخل اطاق و یکنواختی عمل پخش انیدرید سولفور در لابلاي طبق ها می باشد. همچنین براي همگن شدن پخش دود گوگرد در اطاق گوگرد زنی دریچه دیگري در پائین اطاق وجود دارد که باز و بسته کردن تدریجی دریچه ها موجب برقراري جریان هوا در داخل اطاق می شود. خشک کردن بعد از شستشو و دود دادن محصول باید بلافاصله خشک شود تا از فساد و تخمیر جلوگیري به عمل آید. در این مرحله براي خشک کردن کشمش از گرمخانه و یا دستگاه خشک کن استفاده می شود. بدین ترتیب که طبق هاي محتوي کشمش را در داخل تونل ها و یا اطاقک هاي مخصوص که هواي گرم در آن جریان دارد قرار می دهند. درجه حرارت مناسب براي خشک کردن کشمش حدود 60 درجه سانتی گراد است. از آفتاب نیز جهت خشک کردن می توان استفاده کرد ولی مدت زمان خشک شدن طولانی بوده و امکان باران زدگی یا آلودگی محصول وجود دارد. مدت زمان لازم براي خشک کردن محصول تابعی از نوع رقم محصول و میزان آب جذب شده در اثر شستشو است. به هر حال باید کشمش تا رطوبت کمتر از 17 درصد خشک شود. غربال کردن، طبقه بندي و سورتینگ: در این مرحله کشمش ها روي غربالهاي مخصوص با درجات مختلف ریخته شده و طی آن کشمش هاي ریز، درشت، ساقه ها، و سایر مواد خارجی باقی مانده در آن جدا میشود. به عبارت دیگر ناخالصی هاي کشمش نیز گرفته می شود. سپس براي کنترل نهائی، کشمش هاي غربال شده وارد ریلهاي مخصوص یا نوار نقاله شده و از دو طرف نوار توسط افراد کار آموزده، انواع مواد خارجی دیگر و همچنین دانه هاي نارس، آسیب دیده، صدمه دیده و آفت زده و نظایر آن تفکیک می شوند، بطوري که در خاتمه عملیات، کشمش هاي تهیه شده بطور یکدست و یکنواخت از نظر نوع، رقم و اندازه بوده و حتی الامکان عاري از آلودگی ها و مواد خارجی باشد. روش دیگر سورت کشمش استفاده از میزهاي پایه بلند از جنس چوب یا فیبر و نظایر آن می باشد. سطح این میزها باید سفید یا به رنگ روشن باشد. بدین ترتیب کشمش ها را از بالا بر روي میز پخش کرده در اثر پخش شدن هر گونه مواد خارجی بخصوص شن و سنگ ریزه ها ي آزاد موجود در محصول کاملاً جدا می شود. سپس کشمش هاي کنترل شده از قسمت دیگر میز خارج می شود. در این روش احتمال از نظر دور ماندن مواد خارجی و ناخالصی ها بسیار کم میشود. امروزه براي جدا و یکنواخت کردن کشمش از نظر رنگ و اندازه از دستگاه¬هایی با چشم الکترونیکی اتوماتیک استفاده میشود. این دستگاه¬ها که در آخرین مرحله عملیات سورت کشمش قرار می¬گیرند می¬توانند کشمشها را از لحاظ رنگ و اندازه جدا کنند در نتیجه محصولی کاملا" یکنواخت بدست خواهد آمد. همچنین این سیستم قادر است ناخالصیها و ذرات زائدي از قبیل سنگ ریزه، شیشه، قطعات فلزي که احتمالا" طی فرآیند شستشو باقیمانده اند، حتی کشمش¬هایی که دم آنها در داخل گوشت کشمش فرورفته را نیز جدا کند. اگر چه استفاده از این سیستم از ملزومات خط تولید نیست، اما در صورت استفاده از آن محصولی با کیفیت بالا خواهیم داشت. بسته بندي مهمترین نکته در بسته بندي خشکبار جلوگیري از نفوذ رطوبت است. مقدار کمی آب می تواند واکنشهایی شیمیایی، بیو شیمیایی و رشد کپکها را تسریع کند، بسته بندي کشمش در بسته هاي کوچک تک مصرفی یا مصارف خانگی به مقدار 100 تا 500 گرمی، یا براي خرده فروشی و مصارف هتل ها و غیره معمولاً بسته ها 5 تا 20 کیلویی می باشند. براي بسته بندي ممکن است از جعبه هاي مقوایی، چوبی و یا کیسه هاي پلاستیکی و سلوفانی استفاده شود. کارتن هاي مقوایی بعلت جاذب الرطوبه بودن، آب جذب کرده و استحکام خود را از دست می دهند. این نارسایی بویژه در هواي مرطوب و شرجی بیشتر اهمیت دارد. با زدن واکس یا رزین می توان آن را واتر پروف کرد و از قدرت جذب رطوبت کاست. جعبه هاي چوبی داراي بدنه محکم و مقاوم بوده که می توان آنها را روي هم چید بدون اینکه فشار یا سنگینی جعبه هاي بالایی به محصول منتقل گردد. در برخی کشورها براي بسته بندي هاي کوچک از یک سري صفحات ساخته شده از جنس پلی اتیلن استفاده می شود. لوازم مورد استفاده براي بسته بندي باید نو، تمیز، خشک و بدون بو باشد. روش بسته بندي باید با در نظر گرفتن رطوبت و مشخصات لوازم بسته بندي، کالا را در برابر هر گونه فساد و آسیب ناشی از عملیات معمولی حمل و نقل محافظت کند. اغلب در هنگام بسته بندي به کشمش روغنهاي مایع مخصوص اضافه می شود تا هم از چسبندگی کشمش جلوگیري شود و هم موجب جلا و درخشندگی آن گردد. براي این منظور از روغن هاي هیدروژنه شده یا روغن نارگیل استفاده می شود که در مقابل اکسیداسیون مقاوم بوده و در ضمن درجه ذوب آنها معمولاً برابر با درجه حرارت محیط است. در این صورت دانه هاي کشمش به هم نچسبیده و نه تنها ظاهر مرغوبی پیدا میکند بلکه از نظر مقاومت در مقابل عوامل فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی بهتر خواهد بود. در بعضی از کشورهاي تولید کننده کشمش غالباً از روغن پارافین مایع براي این منظور استفاده می شود. محتوي هر بسته باید از نظر اندازه و رقم یکنواخت باشد. بر روي بسته بندیهاي کشمش باید نام، نوع ، درجه کالا و وزن خالص، کشور تولید کننده، نام و نشان تجاري تولید کننده یا صادر کننده نوشته شود. بر روي بسته بندیهاي صادراتی مطالب فوق به زبان انگلیسی و به زبان کشور خریدار نوشته می شود. براي جلوگیري از چسبندگی، کاهش رطوبت و حفظ خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی کشمش میتوان از پوشش هاي خوراکی استفاده نمود. از مدت هاي طولانی بشر براي افزایش زمان ماندگاري فرآورده هاي غذایی تازه و محافظت آنها از اثرات نامطلوب محیطی، پوشش هاي خوراکی را مورد استفاده قرار داده است. ایده استفاده از پوشش هاي خوراکی از پوست میوه ها و سبزي ها گرفته شده است. فیلم ها و پوشش هاي خوراکی لایه نازکی از مواد هستند که می توانند توسط مصرف کننده خورده شوند و سدي مقابل انتقال رطوبت، اکسیژن و مواد حل شده در غذا میباشند. این فیلم ها حتی اگر توسط مصرف کننده خورده نشوند باز هم در کاهش آلودگی محیط نقش دارند زیرا سریعتر از مواد پلیمري تجزیه می شوند. در بعضی موارد از فیلم هاي پکتینی براي پوشش دادن کشمش استفاده میشود. این پوشش ها از چسبندگی محصول طی بسته بندي و نگهداري جلوگیري می کنند. استفاده از پوششهایی مانند موم زنبور عسل یا ترکیب آن با روغن هاي گیاهی موجب افزایش درخشندگی کشمش شده و از ایجاد سطوح کریستالی و چسبندگی کشمش نیز جلوگیري می¬کند. استفاده از موم زنبور عسل براي پوشش دادن کشمش ازکاهش رطوبت کشمش ها بطور محسوسی جلوگیري می¬کند. در تحقیق دیگري از سه پوشش پکتین، صمغ و نشاسته براي پوشش دادن دو واریته کشمش بی دانه و شاهانه سیاه استفاده شد. در این حالت بهترین پوشش در هر دو واریته ابتدا پکتین، سپس به ترتیب صمغ و نشاسته می¬باشد. ارزیابی سطوح با استفاده از میکروسکوپ الکترونی نشان داد در برش عرضی کشمش، پوشش نسبتاً یکنواختی در اطراف نمونه ها ایجاد شده که ضخامت سطوح در تمام قسمت ها بطور متوسط 3/75میکرون بوده است. همچنین در کشمش هاي پوشش داده شده رشد میکروبی بطور معنی داري کاهش نشان داد. سيستم¬هاي زير براي بسته¬بندي كشمش توصيه مي¬شوند:¬ شرینگ پک تونلی نیمه اتوماتیک تیپ B شرینگ پک تونلی تمام اتوماتیک تیپc شرینگ پک تونلی نیمه اتوماتیک تیپ AM دستگاه شرینگ پک تونلی گاز سوز براي اطلاعات بيشتر به لينك¬هاي زير مراجعه كنيد:

http://www.saranuts.com/fa/pages/?n=30&lang=fa http://dnl1.tebyan.net/Library/Books/pdf/Persian/c71b7895876fc52202b237df7601a4e6.pdf http://www.sanaatgar.com/machinery- http://www.sanaatgar.com/company/?company_id=2729

  
یک شنبه 12 آذر 1391
 مریم محفوظی

سلام دوست عزیز. شما می تونید از دستگاه های زیرجهت بسته بندی کشمش در کارتن استفاده کنید؛در زیر هر دستگاه مشخصات آن دکر شده:

 شرینگ پک تونلی نیمه اتوماتیک تیپ B 

شرینگ پک تونلی تمام اتوماتیک تیپc

شرینگ پک تونلی نیمه اتوماتیک تیپ AM

 

دستگاه شرینگ پک تونلی گاز سوز

 

 

 

  

جستجوی پیشرفته

کتب و مقالات علمی
صنایع بسته بندی و غذایی

خبرنامه: ثبت ایمیل

فرش پلاس( بسته بندی میوه و سبزی)