English / Persian
امروز شنبه 1 اردیبهشت 1397
مقداری بادام زمینی دارم که باید در سردخانه نگهداری کنم اما نمیدانم چه دمایی برای نگهداری مناسب است . لطفا اگر می توانید مرا راهنمایی کنید - بادام زمینی با پوست و بدون پوست ازبکستان است
شهرک فناوری
گروه کارخانجات پارت لاستیک
دپارتمان طراحی گرافیک کلینیک بسته بندیکانال تلگرام کلینیک تخصصی بسته بندی مواد غذایی ایرانافزایش ماندگاری محصولات غذایی - فیلم های پلاستیکی چندلایهفودصنعت

آمار بازدیدکنندگان

کاربر گرامی :  شما می توانید سئوالات مورد نظر خود را در زمینه های متنوع بسته بندی ازطریق منوی تماس یا ما به این

 کلینیک منعکس و پاسخ های متعدد در خصوص سئوال مطروحه را از طریق همین سایت مشاهده فرمائید

دوشنبه 20 آبان 1392
 سارا نیاستی

 

از ميان خشكبار صادراتي كشور، مغز گردو به دلايل مختلفاز جمله بسته بندي نامناسب، خيلي زود دستخوش تغييرات 

فيزيكي و شيميايي شده و كيفيت خود را از دست مي دهد. به منظور بررسي اثر بسته بندي مغز گردو بر كيفيت و ماندگاري آن،

ابتدا پوست سبز گردو جدا و سپس به دو روش آفتابي و استفاده از دستگاه خشك كن خشك شد. بعد از آن مغز گردو در فيلم

(LDPE/PA/L DPE) با ضخامت ۲۵۰ ميكرون، شفافپلي اتيلن با دانسيته پايين ( PVC) هاي پلاستيكي شفاف پلي وينيل كلرايد

در ضخامت ۶۵ ميكرون قرار گرفت. فيلم هاي مورد نظر با (PA/PP) به ضخامت ۹۰ ميكرون و نقره اي رنگ پلي آميد /پلي پروپيلن

۰بسته بندي و به مدتحدود يك /۷۲ Kg/c m ۰ و ۲ / دستگاه بسته بندي نيمه خودكار ساختداخل كشور با دو ميزان خلاء ۸۵

سال در دماي محيط نگهداري شد. طي اين مدت مقادير عدد اسيدي، عدد پراكسيد، عدد يدي، انديسكرايسو شمارش كپك

و مخمر اندازه گيري و با روش مقايسه ميانگين هاي دانكن با هم مقايسه شدند. نتايج جدول تجزيه واريانس

  
پنج شنبه 7 شهریور 1392
 فاطمه معبودی

من موضوع پایان نامم در مورد پوشش دهی بادام زمینی است توی یه مقاله دمای نگهداری بادام زمینی را تا زمان مصرف 2 درجه سانتیگراد ذکر کرده بود اما شرایط مناسب نگهداریش رطوبت نسبی 70درصد و دمای کمتر از 25 درجه است.که با این شرایط آفلاتوکسین تولید نمیشود..

  
سه شنبه 5 شهریور 1392
 پیمان بهشتی

بنابر روش  American Peanut Council   عمر انبارداری بادام زمینی بدون پوست با کاهش   دمای نگهداری و رطوبت نسبی افزایش می یابد. در شرایط ایده آل رنج دمایی 1/1 تا 5 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 55 تا 70 درصد جهت نگهداری بادام زمینی مناسب است. اگر رطوبت نسبی کمتر باشد باعث رشد کپک می شود. دمای پایین سردخانه از یک طرف باعث کاهش رشد میکروارگانسیم و از طرف دیگر باعث شکسته شدن سیکل حیاتی حشرات می شود. در این شرایط میزان تولید آفلاتوکسین نیز به حداقل می رسد شرایط نگهداری بادام زینی با پوست حساسیت زیادی ندارد. جهت مطالعه بیشتر به لینک زیر مراجعه بفرمائید.

www.peanutsusa.com

 

 

 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=10&cad=rja&ved=0CHMQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fconfbank.um.ac.ir%2Fmodules%2Fconf_display%2Fconferences%2Fgardening%2Fdocs%2F39.DOC&ei=FLkbUtqsOcfb7AaHo4H4BA&usg=AFQjCNHOfMxFgygo6udSeaNfIRI5VnoTXQ&sig2=tJ-U3D2x3fK5hFEqoo-Uaw&bvm=bv.51156542,d.bGE 

 

 

 

 

  
پنج شنبه 13 تیر 1392
 بهاره صحرائيان

جهت بسته بندي بادام زميني به مدت بيش از يك سال بايد فويل آلومينيومي را با فيلم LDPE امتزاج نمود و يا از مواد اوليه اي بسته بندي سه لايه اي   LDPE/ALU/PET با افزودن گازهاي مجاز بهره گرفت.

با اين وجود چون بادام زميني يكي از محصولات كشاورزي است كه در معرض خطر آلودگي به آفلاتوكسين قرار دارد و بررسيها نشان مي دهند بعد از خوراك هاي دامي، بيشترين آلودگي به آفلاتوكسين در بادام زميني و فرآوردههاي آن مشاهده مي شود، بايستي عوامل مؤثر در توليد آفلاتوكسين ها جهت جلوگيري از فساد محصول مورد توجه قرار گيرد كه در زير به برخي از اين عوامل و شرايط مطلوب نگهداري بادام زميني براي مدت طولاني اشاره گرديده است:

1- وجود ميكروارگانيسم توليدكنندة AF

2- سوبسترا: مطالعات نشان ميدهند كه مواد طبيعي، سوبستراهاي مناسبي براي توليد آفلاتوكسين ميباشند. در برخي از سوبستراها نظير گندم، ذرت و برنج نسبت به سورگوم، بادام زميني و سويا ميزان AF بيشتري توليد مي گردد. بعضي از افزودني ها نظير دارچين، زنجبيل، زيره سبز، نعناع، فلفل سياه، سير از تشكيل آفلاتوكسين جلوگيري مي كنند.

3- رطوبت و رطوبت نسبي: رطوبت از مهمترين عوامل رشد و توليد AF توسط A.f مي باشد در دماي ايدهآل رشد (c° 35-30) نياز به رطوبت حداقل مي باشد. رطوبت نسبي 80% و بيشتر باعث تسهيل رشد كپك و توليد AF مي شود. رطوبت اپتيمم محصول (بادام زميني) براي رشد كپك 4/24%- 21/16 بوده و حداقل رطوبت لازم 14% است. براي پيشگيري از رشد كپك و توليد AF رطوبت نسبي انبار بهتر است حدود 70% بوده و رطوبت خود بادام زميني ها حدود 7% باشد.

4- دما: كمترين دما براي توليد AF C° 8-6 در شرايط غذائي و رطوبي مناسب مي باشد. براي بادام زميني كمترين دما C°12 گزارش شده است. بيشترين دما هم C°46-44 مي باشد. دماي ايده آل C°38-36 است. معمولاً در دماي زير C° 5 توكسين توليد نمي شود. دماي ايدهآل براي توليد سم در بادام زميني بين C°35-25 مي باشد. مقادير جزئي سم در دماي C°10-5/7 مشاهده شده است.

5- زمان: براي توليد توكسين ميكروارگانيسم بايد در شرايط مساعد براي يك مدت زمان معين قرار گيرد با توجه به اين كه AF ها از متابوليت هاي ثانوية رشد كپك ها محسوب مي گردند و اين متابوليت ها در انتهاي فاز لگاريتمي رشد تشكيل مي گردند. معمولاً سنتز AF در شروع فاز سكون رشد آغاز مي شود و با سنتز چربي همراه است. بنابراين معمولاً در بادام زميني در دماي C°25 و شرايط مساعد رطوبتي در مدت 7 تا 9 روز ماكزيمم ميزان AF توليد مي گردد. در C°30 اين مدت به 5 الي 7 روز رسيده و در C°20 به 11 الي 13 روز مي رسد.

6- رشد و بلوغ محصول: معمولاً برداشت زودتر از موعد بادام زميني، محصول عاري از AF را نشان مي دهد ولي در حالي كه برداشت ديرتر از موعد ممكن است باعث آلودگي محصول به AF بشود.

7- صدمات و آسيب ها: آسيب هاي غلاف، پوسته يا مغز دانه به هر علت، احتمال تهاجم كپك و تشكيل AF را افزايش مي دهد.

8- هوادهي (تهويه): كپك ها جزء ميكروارگانيسمهاي هوازي مي باشند كمبود اكسيژن اثر ممانعت كنندگي محسوسي بر روي تشكيل AF دارد بخصوص در مورد AFB1 اين اثر بيشتر از AFG1 مي باشد. در اتمسفر حاوي صد در صد نيتروژن يا Co2 آسپرژيلوس فلاوس رشد نمي كند (ولي از بين نمي رود) اگر ميزان اكسيژن محيط از 5% به 1% كاهش يابد، AF تشكيل نمي گردد. همزدن و هوا دهي دانه ها باعث افزايش رشد قارچ و توليد توكسين مي گردد.

همچنين ذكر اين نكته ضروري است كه بادام زميني هايي كه يكسال انبار شدهاند، در برابر حملة آسپرژيلوس فلاوس آسيبپذيرتر از بادام زميني هاي بالغ يا نابالغ تازه برداشت شده مي باشند.

 

مير نظامي ضيابري، ح. 1378. اصول بسته بندي مواد غذايي. نشر علوم كشاورزي.

Pettit, R.E; R.A. Taber, 1968, Factors Influencing Aflatoxin Accumulation in Peanut kernels and the associated mycoflora, Applied Microbiology, Vol.16, No.8, pp. 1230- 1234.

 

 

 

  
شنبه 31 فروردین 1392
 نسرین فیاض

بادام زمینی را می توان به مدت حداقل یک سال در دمای 5-1 سانتی گراد با رطوبت زیر 7%  و  برای 10-2 سال در دمای 18-  درجه با رطوبت زیر 6% نگه داشت. البته این شرایط برای بادام زمینی بدون پوست در نظر گرفته شده است. نگهداری بادام زینی با پوست بسیار راحت تر است ولی با در نظر گرفتن شرایط فوق می توان هر دو نوع با پوست و بدون پوست  را نگهداری کرد.

اگر بادام زمینی در دمای 10 درجه سانتی گراد نگهداری شود می توان آن را بدون کاهش کیفیت تا 10 ماه نگهداری کرد. در طی نگهداری، رطوبت بادام زمینی نباید بالای 10 % برسد زیرا باعث رشد کپک در محصول می شود. برای جلوگیری از افزایش رطوبت و گرما در طی انبارمانی ترجیها بهتر است یک تهویه هوا هر 3 دقیقه در انبار صورت گیرد.

ازپروتئین  آب پنیر نیز برای پوشش بادام زمینی و گردو در صنعت استفاده می شود.

اکسیداسیون چربی ها یکی از دلایل فاسد شدن بادام زمینی است. غلظت اکسیژن تاثیر به سزایی دارد. پوششی  بر پایه  پروتئین آب پنیر  مانع خوبی برای اکسیژن محسوب می شود. این پوشش رنسیدیتی اکسیداسیون بادام زمینی را به مقدار قابل توجهی کاهش می دهد.

پوشش چربی باعث کاهش جذب رطوبت در آجیل و ...می شود و اکسیداسیون را کاهش می دهد. به عنوان مثال مخلوط آنتی اکسیدان های مختلف و اسید سیتریک در روغن سبزیجات هیدروژنه شده و یا مونو گلیسیریت استیلات تاثیر به سزایی در کاهش اکسیداسیون بادام زمینی دارد.

 

Jung Han.2005. Innovations in Food Packaging. Elsevier Science & Technology Books.chapter:24, p:440-441.

Davidson, J.I., T.B. Whitaker and J.W. Dickens. 1982. Grading, cleaning, storage, shelling and marketing  of peanuts in the United States. In: H.E. Pattee  and C.T. Young (eds) Peanut Sci. Technol., Amer.  Peanut Res. Ed. Soc., Yoakum TX, pp. 571-623.

Diener, U.L. and N.D. Davis. 1977. Aflatoxin formation in peanuts by  Aspergillus flavus. Auburn Univ.  Agric. Exp. Stn. Bull. 493.

 Niels Maness, Peanut. Department of Horticulture and Landscape Architecture.

Lee, S. Y., Trezza, T. A., Guinard, J. X. and Krochta, J. M. 2002. whey-protein-isolate (WPI) coated peanuts assessed by sensory evaluation and head-space gas chromatography. J Food Sci. 67,12 12-12 18.

 

  

جستجوی پیشرفته

کتب و مقالات علمی
صنایع بسته بندی و غذایی

خبرنامه: ثبت ایمیل

فرش پلاس( بسته بندی میوه و سبزی)