English / Persian
امروز شنبه 1 اردیبهشت 1397
سلام. در مورد بسته یندی آبنباتcandy اطلاعاتی از جمله ماشین آلات،طرح های جدید بسته بندی، فرایند تولید
شهرک فناوری
گروه کارخانجات پارت لاستیک
دپارتمان طراحی گرافیک کلینیک بسته بندیکانال تلگرام کلینیک تخصصی بسته بندی مواد غذایی ایرانافزایش ماندگاری محصولات غذایی - فیلم های پلاستیکی چندلایهفودصنعت

آمار بازدیدکنندگان

کاربر گرامی :  شما می توانید سئوالات مورد نظر خود را در زمینه های متنوع بسته بندی ازطریق منوی تماس یا ما به این

 کلینیک منعکس و پاسخ های متعدد در خصوص سئوال مطروحه را از طریق همین سایت مشاهده فرمائید

شنبه 29 خرداد 1395
 مریم فتحی فر

 

 

آبنبات

  -  آبنبات ساده 

مخلوط پخته اي از مواد اصلي ، با قوام سخت كه در دماي ۱۳۸ الي ۱۴۸   درجه سلسيوس تهيه مي گردد.

يادآوري :

مواد اصلي شامل شكر ( مطابق با آخرين تجديد نظر استاندارد ملي ايران به شماره ۶۹ )، گلوكز مايع  ( مطابق با آخرين تجديد نظر استاندارد ملي ايران به شماره ۶۲۱ )  و يا شربت اينورت، شير، روغن نباتي جامد مي باشد .

- آبنبات شيري

همان آبنبات ساده است كه درتركيب آن به ميزان حداقل ۲ درصد شير خشك بكاررفته است .

- آبنبات مغزدار

همان آبنبات ساده و يا شيري است كه داراي اندرونه اي تزريقي ازمواد فرعي مجاز مي باشد

يادآوري :

مواد فرعي شامل قهوه يا عصاره قهوه ، كاكائو، ميوه  وفرآورده هاي آن ، عسل ، مغزها ( گردو، بادام، فندق، نا رگيل ) ، شربتهاي ساده ، پودرسفيده تخم مرغ ، كازئين ، آلبومين ، اسانس و رنگ  مجاز خوراكي مي باشد.

- آبنبات با طعم ميوه

نوعي آبنبات ساده است كه در آن از اسانس ميوه  استفاده مي شود.

- آبنبات ميوه اي

آبنبات ميوه اي نوعي آبنبات ساده است كه در آن از ميوه و فرآورده هاي آن استفاده مي شود.

۴- GMP

 جهت تاسيس واحد، GMP  عمومي و اختصاصي بايد مد نظر قرار گيرد.         

۴-۱- GMP عمومي

GMP عمومي شامل ضوابط فني و بهداشتي واحدهاي توليد و بسته بندي مواد غذايي مي باشد كه با كد Fdop۱۰۶۱۱v۲ برروي سايت معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت (www.fdo.ir)  موجود      مي باشد.

۴-۲- GMP اختصاصي

۴-۲-۱-  انبار شكر ومواد افزودني  

- رطوبت نسبي آن بايد حداكثر ۶۰ درصد بوده و مجهز به وسيله اندازه گيري تغييرات رطوبت نسبي باشد.

- براي نگهداري شكر در انبار بايد از پالت ( فلزي و ضد زنگ ويا پلاستيكي ) استفاده گردد. روش چيدن گوني ها ي شكر در انبار بايد به طور مرتب بوده و رعايت حداقل ۵۰ سانتي متر فاصله از ديوارها و ۶۰ سانتي متر بين رديفهاي بسته بندي شكرضروري است.

  *سيلوي شكرمجهز به پمپ هوا جهت انتقال شكربه خط توليد پس ازعبوراز ميدان مغناطيسي ( آهن ربا ) باشد.

۴-۲-۲- انبار نگهداري روغن

روغن در شرايط مناسب ( نورو درجه حرارت ) نگهداري شود.

۴-۲-۳- انبار نگهداري گلوكزمايع

نگهداري گلوكز مايع مي بايست درمخازن ازجنس مناسب جهت تماس با مواد غذايي استيل  ضد زنگ  متناسب با ظرفيت توليد بوده و درموردگلوكز هاي بشكه اي تا زمان مصرف درشرايط مناسب نگهداري گردد.

۴-۲-۴-  انبار نگهداري شير خشك

شير خشك درظروف بسته بندي مناسب دردما و رطوبت مناسب نگهداري شود.

۵- تجهيزات خط توليد

 محصول توليد شده مطابق با تكنولوژيهاي روز دنيا، بايد بتواند همواره كليه خصوصيات محصول نهايي ذكر شده در استانداردهاي معتبر و يا ضوابط اعلام شده از سوي اين اداره كل را تامين نمايد.

۵-۱- حداقل تجهيزات مورد نياز براي توليد تافي

- تانكر گلوكز مايع و پمپ انتقال گلوكز به محل توليد

- مخازن شير كندانسه ، روغن نباتي ، اسانس ، رنگ ، لستين و..

- آسياب شكر با ميدان مغناطيسي ( آهن ربا )

- ترازو جهت توزين مواداوليه

- ديگ دو جداره ( با سيستم بخار يا برقي ) جهت تهيه شربت

- تانك ذخيره شربت

- ديگ پخت تافي مجهز به همزن و ترمومتر

- نوار يا ميز خنك كننده تافي *

- دستگاه جهت كشيدن و پوك كردن تافي ( pulling) *

- قالب زن تافي*

- دستگاه فرم دهنده،  سايز دهنده و برش

- دستگاه بسته بندي

- چاپگر

* درصورتيكه سيستم از نوع تزريقي باشد پس از پخت تافي، قالبهاي مخصوص ، دستگاه تزريق و    خنك كن (يخچال ) لازم مي باشد.

۵-۲- حداقل تجهيزات مورد نياز براي توليد آبنبات

- مخزن گلوكز مايع با پمپ انتقال دهنده  گلوكز به خط توليد

- دستگاه توزين مواد اوليه

- ديگ دوجداره ( با سيستم بخار يا برقي ) جهت تهيه شربت

- تانك ذخيره شربت

- مخازن اسانس ، رنگ و ..

- ديگ پخت با خلاء جهت تغليظ و تشكيل خمير

- نواريا ميز خنك كننده خميرآبنبات *

- دستگاه عمل آورنده خمير آبنبات *

- دستگاه فرم دهنده و انتقال خمير با قالب زني *

-  دستگاه قالب زني آبنبات*

-  دستگاه پخت مغز آبنبات ( جهت آبنبات مغزدار )

- دستگاه تزريق مغز آبنبات داخل آبنبات ( جهت آبنبات مغزدار)

- تونل سرد كن آبنبات

- دستگاه بسته بندي

* درصورتيكه سيستم تزريقي است پس از پخت آبنبات دستگاه تزريق ، قالبهاي مخصوص و تونل سردكن لازم مي باشد .

تذكر: شكر مي بايست قبل ازاضافه شدن به محصول جهت جداسازي براده هاي آهن احتمالي، ازميدان مغناطيسي ( آهن ربا ) عبور نمايد. 

۶- آزمايشگاهها

  كليه آزمايشات بايد مطابق با آخرين تجديد نظر استانداردهاي ملي و ضوابط اعلام شده از طرف وزارت بهداشت باشد.

۶-۱- حداقل آزمايشهاي فيزيكوشيميايي مورد نياز

- رنگ

- طعم و بو

- عاري از مواد خارجي

- يكنواختي از نظر شكل و اندازه

- داراي بافتي نرم و مناسب و قابل جويدن ( تافي)

- چسبيده نبودن به لفاف

- اندازه گيري خاكستر كل نامحلول دراسيد

- اندازه گيري خاكستر سولفاته

- اندازه گيري رطوبت ( درصد وزني آب باقيمانده )

- اندازه گيري چربي كل

- اندازه گيري قندها ( قند كل ، حداقل دكستروز، حداكثرساكارز و...)

- اندازه گيري پروتئين ( درتافي شيري )

۶-۲- حداقل آزمايشهاي ميكروبي مورد نياز

مطابق با آخرين تجديد نظر استاندارد ملي مربوطه

 حداقل مواد شيميايي مورد نياز در آزمايشگاه شيمي

تافي

- اسيد سولفوريك غليظ با چگالي ۸۴/۱

- اسيد كلريدريك غليظ

- پودر سولفات مس ( cuso۴,۵H۲۰)

- پودر تارتارات مضاعف سديم پتاسيم با چهار مولكول آب

- پودر متيلن بلو

-  سود پرك

- پودر فنل فتالئين

- تيترازول سود ۱۰ / N

- تيترازول سود نرمال

- الكل اتيليك ۹۵ تا ۹۶ درصد حجمي

- محلول آمونياك غليظ ( چگالي ۸۸ درصد )

- دي اتيلن اتر ( چگالي ۷۲ درصد)

- پتروليوم اتر ( حدود جوش ۶۰-۴۰ ) درجه سلسيوس  

- پودر سولفات سديم بدون آب

- شناساگر متيل رد ( معرف )

- تيترازول اسيد سولفوريك ۱۰ /N

- تيترازول اسيد سولفوريك نرمال

آبنبات

- اسيد سولفوريك غليظ

- اسيد كلريد ريك غليظ

- پودر سولفات مس (SO۴CU,۵H۲۰ )

- پودر تارتارات مضاعف سديم پتاسيم با چهار مولكول آب

- پودر متيلن بلو

- سود پرك

- پودر فنل فتالئين

- تيترازول سود ۱/. نرمال

- تيترازول سود نرمال

- الكل اتيليك ۹۵ تا ۹۶ درصد حجمي

- محلول آمونياك غليظ ( چگالي ۸۸ درصد )

- دي اتيل اتر( چگالي ۷۲ درصد)

- پتروليوم اتر ( حدود جوش ۶۰- ۴۰ درجه سلسيوس )

- تيترا زول اسيد سولفوريك نرمال

حداقل محيطهاي كشت مورد نياز درآزمايشگاه ميكروبي

- محيط هاي كشت مورد نياز آزمايشات ميكروبي مطابق با آخرين تجديد نظر استاندارد هاي مربوطه

۶-۳- حداقل لوازم و  تجهيزات آزمايشگاهي مورد نياز درآزمايشگاه شيمي

تافي 

- ترازو با دقت ۰۰۰۱/۰ 

- آو ن

- كوره ۵۵۰ درجه سانتي گراد

- بن ماري

- هود

- هيتر

- يخچال ( براي نگهداري محلول ها)

- دستگاه آب مقطر گيري

- دسيكاتور

- مخزن آب مقطر

- پي پت مدرج ۲۵-۲۰-۱۰- ۵-۲-۱ ميلي ليتر

- پي پت حبابدار ۲۵، ۲۰، ۱۰، ۵، ۲، ۱ ميلي ليتر

- ارلن ماير ، بشر ، بالن ، ژوژه ، مزور در اندازه هاي مختلف و معمول آزمايشگاهي

- بورت ۲۰، ۲۵، ۵۰ ميلي ليتري

-  شيشه ساعت در اندازه هاي مختلف

- بالن هاي يك ليتري جهت ساخت تيترازول

- ظروف شيشه اي كدر و روشن براي نگهداري محلول ها

- سري كامل دستگاه كجلدال

- قطره چكان وشيشه آن ( جهت مصرف )

- پايه بورت

- پايه و گيره آزمايشگاهي

-جك آزمايشگاهي

- هاون چيني

- گيره و پنس آزمايشگاهي

- كاغذ صافي ( رولي و واتمن )

- سه پايه

- بك آزمايشگاهي ( شعله )

- كروزه و بوته چيني

- اسپاچول

- پرل

- پيست

- لوله استخراج چربي ( موژونير) با لوله هاي در پيچ دار

-  پليت شيشه اي درب دار ( جهت اندازه گيري رطوبت )

 آبنبات

- دسيكاتور

- مخزن آب مقطر

- پي پت مدرج ۲۵، ۲۰، ۱۰، ۵<

  
شنبه 7 دی 1392
 مهرنوش میری

آب‌نبات، به‌خصوص آب‌نبات شیرین از مخلوط غلیظ شکر با آب به‌همراه افزوزدنی‌هایی خوش طعم کننده و رنگ دهنده ساخته شده و بعضی مواقع منجمد می‌شود. کلمه‌ی کَندی از زبان ترکی و Qand (= قند) و (قندی) مشتق شده است.

نقش مواد اولیه در آبنبات
1) شکر (ساکارز):
شیرین کننده اصلی و بلور ساز در تکنولوژی آبنبات سازی شکر می باشد. اگر محلول غلیظ شکر را بدون بهم زدن سرد کنیم به حالت فوق اشباع درمی آید که با سرد کردن بیشتر همراه با هم زدن، ساکارز به بلور تبدیل شده و از محلول خارج می گردد. با افزایش درجه حرارت می توان غلظت های بیشتری از ساکاروز را تهیه نمود. هرچه غلظت ساکاروز بیشتر شود نقطه جوش محلول زیادتر می گردد که این ارتباط روش مهمی برای کنترل آب توسط اپراتور می باشد. اگر تمام ساکارز به کریستال تبدیل شود آبنبات سخت (آبنباتی که سفت می باشد و حاوی 99% ساکاروز می باشد) تولید می شود. اگر قسمتی از ساکارز کریستالیزه شود بطوری که کریستالهای کوچک در آن معلق شوند، سوسپانسیون آن حالت ویسکوز یا نیمه پلاستیک در می آید که در فرآورده های آبنبات نیمه دانه ای مورد استفاده قرار می گیرد.

2) قند اینورت:
از هیدرولیز ساکارز (شکر) بوسیله اسیدها یا آنزیمها قند اینورت (مخلوط گلوکز و فروکتوز) به دست می آید. اهمیت اصلی قند اینورت در آبنبات سازی این است که میزان بلوری شدن ساکارز را کنترل می کند وبه دلیل جاذب رطوبت بودن از تردی و خشکی بیش از حد آبنبات جلوگیری می کند.
    
    اغلب وسایل مورد استفاده در کارگاه آبنبات سازی ساخت ایران تولید می شود این وسایل عبارتند از :
کوره نفتی یا گازی – پاتیل بزرگ 200 تا 700 کیلویی ـ پاتیل کوچک 30 تا 50 کیلویی ـ آبگردان یا ملاقه ـکفگیر ـ دستگاه چرخ یا قالب زنی ـآسیاب برقی – دستگاه سفید کن ـ دستگاه نقل بهم زن یا خشک کن ـ پنکه ـ دم برقی ـ میز آهنی یا سنگ آبی ـ میز کار بزرگ و کوچک و غیره.
مواد اولیه
اصلی ترین مواد تشکیل دهنده آبنبات را می توان شکر خالص – آب – سفیده تخم مرغ – جوهر لیمو – و طعم دهنده های طبیعی از جمله هل و نارگیل دانست

 روش تولید آبنبات
1ـ مقدار معینی آب را در پاتیل بزرگ گرم کرده و پس از آمیختن شکر آنرا می جوشانند. در این مرحله سفیده تخم مرغ در آب حل کرده و به محتویات دیگ می افزایند. در این حالت پس از مقداری جوشیدن محتویات، کف تیره رنگی بروی مواد بوجود می آید که توسط کفگیر گرفته می شود و شیره زلال و تمیزی حاصل می گردد.
2ـ شربت موجود در پاتیل بزرگ پس از خاموش کردن توسط ملاقه های بزرگ یا آب گردان به پاتیل کوچک که در مجاور پاتیل بزرگ قرار دارد هدایت و مجدداً جوشانده می شود و به آن جوهر لیمو می افزایند شربت در اثر تبخیر به تدریج غلیظ می شود تا به جایی که قطرات آن کش دار گردد این مرحله را اصطلاحاً چاشنی گرفتن می نامند.
3ـ پس از آنکه شربت به قوام آمد به حد نصاب خود جوشیده، محتویات پاتیل را توسط دست یا زنجیر چرثقیل بر روی سنگ های سیاه و یا میز آهنی که دارای شبکه های خنک کننده می باشد،
می ریزند تا خمیر شفاف و سرد شود.
4ـ پس از سرد شدن خمیر آنرا بصورت تکه های بزرگ 20 یا 25 کیلویی درآورده و بسته به نیاز تولید کننده افزودنی مورد دلخواه مثل هل یا نارگیل را می افزایند و خوب مالش می دهند تا ترکیب شود.
5ـ اینک خمیر طعم دار شده که هنوز نیم گرم است را بر روی دستگاه سفید کن قرار می دهند تا در اثر حرکت افقی سه بازوی دستگاه آنقدر کشدار شود تا تغییر رنگ داده و از رنگ زلال و شفاف به رنگ سفید تبدیل شود . ( بمدت 5 تا 10 دقیقه)
6ـ خمیر بدست آمده را در تکه های کوچک 4 یا 5 کیلویی به دهان دستگاه قالب آبنبات می دهند و از آنسو نواری مشابه نان سنگک با عرض کمتر دریافت می کنند که دانه های آبنبات بر روی آن نقش گرفته.
7ـ نوارهای بهم چسبیده را کارگران روی میز بزرگ پهن می کنند تا در اثر وزش باد پنکه سرد و خشک شوند پس از آن به کمک چند چوب دستی و با ضربات مخصوص براحتی از هم جدا گردند.
8ـ توده آبنبات ها را توسط برس بزرگی به داخل دستگاه خشک کن ریخته و مقداری از شربت تولید شده اولیه در پاتیل بزرگ را بروی آن می پاشند و با این عمل امکان چسبندگی آبنبات ها بهم را از بین می برند پس از خشک شدن درون دستگاه محتویات بعد از 15 دقیقه آماده بسته بندی می باشد.

http://www.daneshju.ir/forum/sitemap/t_187191.html

برای آشنایی با 20 طرح جدید بسته بندی آبنبات می توانید به سایت ذیل مراجعه کنید.

www.imarketor.com/بسته بندی

  
سه شنبه 26 آذر 1392
 مرضیه رضایی

تکنولوژي  تولید آب نبات

ابتدا شکر را به همراه گلوکز و آب داخل مخزن ریخته میجوشانیم، در این عملیات ساکروز(شکر) طی عملیاتی در محیط اسیدي گلوکز به قند احیا تبدیل میشود. حال شربت تولید شده به دستگاه پخت آبنبات وارد میشود. دراین دستگاه شربت تحت خلأ و در دماي مناسب پخت بین 136 تا 142 درجه سانتیگراد پخته میشود. بعد از پخت شربت به صورت خمیري تبدیل میشود و آن را بر روي سنگ خنک کن منتقل میکنند. بعد از این مرحله خمیر وارد دستگاههاي مختلف بر اساس سفارش تولید میشود، مثلاً اگر بخواهیم داخل آبنبات مغزدار باشد، خمیر وارد دستگاه مخصوص شده و این دستگاه داخل خمیر مغز تزریق میکند، بعد از این مرحله خمیر وارد دستگاه پرس فرم دهنده میشود و به اندازه و اشکال مختلف تبدیل خواهد شد و بعد از آن آبنباتها وارد تونل خنک کننده شده و وارد مرحلۀ بسته بندي میشوند. شایان ذکر است مرحلۀ طعم دادن به آبنباتها بوسیلۀ اسانسها و با رنگ دادن به

  
جمعه 27 اردیبهشت 1392
 سارانیاستی

نبات و آبنبات یکی از ساده ترین شیرینی ها جهت مصرف می باشند . هم ازنظر مصرف در مراسم و جشنها و نیز از لحاظ پزشکی نیز در بعضی موارد افت فشار در بیماران، ساده ترین راه براي بهبود حال مریض مصرف نبات می باشد .در عین حال از لحاظ قیمت نیز بسیار مقرون به صرفه بوده و از لحاظ تنوع درطعم نیز بسیار متنوع می باشد. از دیگر موارد م صرف نبات می توان به طعم دهی به دیگر موارد غذایی اشاره کرد و در طعم شیرینی جات و کیک ها از پودرنبات و آبنبات می توان استفاده کرد.

 

بر اساس استاندارد شماره 711 تعریف آبنباتهاي مختلف به شرح زیر میباشد:

- آب نبات ساده :

مخلوط پخته اي از مواد اصلی مندرج ( در بند 6) این استاندارد است باقوام سخت که در دماي 138 الی 148 درجه سلسیوس تهیه می گردد .

- آب نبات شیري :

همان آب نبات ساده است که در ترکیب

  

جستجوی پیشرفته

کتب و مقالات علمی
صنایع بسته بندی و غذایی

خبرنامه: ثبت ایمیل

فرش پلاس( بسته بندی میوه و سبزی)