English / Persian
امروز جمعه 7 اردیبهشت 1397
سلام مناسب ترین لفاف برای بسته بندی شکروحبوبات وسبزی خشک
شهرک فناوری
گروه کارخانجات پارت لاستیک
دپارتمان طراحی گرافیک کلینیک بسته بندیکانال تلگرام کلینیک تخصصی بسته بندی مواد غذایی ایرانافزایش ماندگاری محصولات غذایی - فیلم های پلاستیکی چندلایهفودصنعت

آمار بازدیدکنندگان

کاربر گرامی :  شما می توانید سئوالات مورد نظر خود را در زمینه های متنوع بسته بندی ازطریق منوی تماس یا ما به این

 کلینیک منعکس و پاسخ های متعدد در خصوص سئوال مطروحه را از طریق همین سایت مشاهده فرمائید

دوشنبه 7 دی 1394
 مریم اکبریان

بسته بندی شکروحبوبات وسبزی خشک:

بسته بندی شکر

شکر بایستی در محیط خشک وخنک نگهداری شود. شکر سفید برای مصرف خانوار باید در وزن های گوناگون حداکثر تا 5 کیلوگرم بسته بندی گردد مهم ترین عامل در بسته بندی شکر جلوگیری از ورود رطوبت به داخل بسته بندی است و چون شکر حالت پودری دارد کوچکترین پارگی در بسته بندی شکرباعث می شود که شکر از بسته بندی خارج شود که نامطلوب می باشد از این رو بسته بندی مورد نظر باید  دارای استحکام کافی در مقابل ضربه های احتمالی تا رسیدن به دست مصرف کننده باشد تا از پاره شدن بسته بندی جلوگیری شود همچنین بسته بندی مورد نظر باید چاپ پذیر باشد.بسته هایی از جنس HDPE  به دلیل چگالی بالا مقاومت آن در برابر کشش بیشتر شده و استقامت آن هم افزایش یافته است.

کیسه های پلی پروپیلن دارای مزایای بسیاری می باشد که  از آن جمله وزن سبک، نیاز به فضای ذخیره سازی کم در انبار و ماشین های حمل و نقل، انعطاف پذیری در طراحی، قابلیت چاپ و مقاوم به پارگی است . کیسه های پلی پروپیلن به طور معمول برای بسته بندی محصولاتی مانند برنج، شکر، نمک، آرد مورد استفاده است

جهت بسته بندی شکر کیسه های پلی پروپیلن و یا پلي‌اتيلن با دانسيته بالا و یا کاغذ پوشیده شده با پلی اتیلن پیشنهاد می شود.

بسته بندی حبوبات:

بسته بندی باید تا حد امکان ساده و ارزان باشد ضمن اینکه اهداف اولیه بسته بندی یعنی خاصیت حفاظتی و جذابیت رانیز دارا باشد . شفا فیت و درخشش سطح  بسته بندی حبوبات برای رضایت وجلب نظر مصرف کننده ، ممانعت از انتقال رطوبت (حبوبات به رطوبت حساس اند)، ارزان بودن و مقاومت در مقابل ضربه از جمله عوامل مهم می باشد.

در ایران به طور متوسط سالیانه 10 تا 29 درصد از محصولات کشاورزی در انبارها بوسیله آفات و عوامل مختلف ازدست می رود خسارت کمی و کیفی محصولات انبار شده در اثر حمله آفات و یا به علت افزایش رطوبت و دما در انباره و سیلو می باشد.استفاده از روش بسته بندی هر چند در دنیای امروز با استفاده از تکنولوژی جدید و در کمال دقت انجام می شود اما همچنان در اکثر موارد شاهد نفوذ حشرات در بسته بندی های مواد غذایی هستیم.

پلی اتیلن ماده ای سفت، نیمه شفاف با قدرت تحمل ضربه بالا، مقاومت خوبی نسبت به نفوذ بخار آب داشته ولی نفوذپذیری آن به گازها زیاد است، بنابراین جهت بسته بندی مواد حساس به اکسیژن مناسب نیست. پلي پروپيلن از خانواده اولفين ها بوده سلوفان نيز يك نوع سلولز بازاريابي شده است و از نظر نفوذپذيري بسيار عالي است و از نظر بیولوژیکی 100 درصد قابل تجزیه است. (صداقت، 1371 ؛ اديان، 1369)

بسته بندی حبوبات به طور معمول در سه نوع پلیمر شفاف و قابل انعطاف پلی اتیلن، پلی پروپیلن، سلوفان(استحکام و شفافیت) انجام میگیرد ولی نفوذ پذیری این سه نسبت به آفات انباری متفاوت می باشد. به طور کلی بسته بندی مناسب به منظور کنترل آفت زمانی موثر خواهد بود که محصول درون آن بدون آلودگی باشد کیسه های تهیه شده از سه نوع پلیمر شفاف و قابل انعطاف پلی اتیلن، پلی پروپیلن، سلوفان در 2 ضخامت 16500 و 29000 نانومتر برای بسته بندی مواد غذایی مورد بررسی قرار گرفتند و نتایج نشان  داد کیسه های سلوفانی با ضخامت 16500 نانومتر دارای بیشترین میزان نفوذپذیری نسبت به حشرات کامل سوسک چهارنقطه ای حبوبات می باشند در حالیکه در هیچ یک از ضخامت های کیسه های پلی پروپیلن نفوذپذیری صورت نگرفته است. و در واقع از بین کیسه های پلی اتیلن، پلی پروپیلن، سلوفان، کیسه های سلوفانی 16500 نانومتری نامناسب ترین پلیمر از جهت نفوذپذیری نسبت به حشرات کامل سوسک چهارنقطه ای حبوبات شناخته شده است. و پلی پروپیلن در هردوضخامت بهتر از پلی اتیلن وسلوفان می باشد. در واقع در ضخامت هاي يكسان از پلي اتيلن و پلي پروپيلن، پلي پروپيلن داراي مقاومت بيشتري در برابر نفوذ حشرات مي باشد.

از طرفي، رعايت نحوه صحيح استقرار بسته ها در انبار و رعايت اصول و نكات فني مي تواند در اجراي روش هاي ديگر مبارزه بر عليه آفات، در جلوگيري از وارد آمدن خسارات به محصول نقش به سزايي داشته باشد يكي از اين روش هاي مبارزه ،گازدهي مي باشد كه عمومي ترين روش مورد استفاده جهت كنترل آفات در انبارها براي نگهداري محصولات بسته

  
جمعه 4 دی 1394
 زهره دوستی

 

  ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي ﺷﻜﺮ:

شکر ﺳﻔﻴﺪ ﭘﻮدري، ﺳﻔﻴﺪ ﻧﺮم و  قهوه اي ﻧﺮم،ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ  ﻧﻮع ﺑﻪ  ﻣﻴﺰان و  ﻣﺼﺎرف آن ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي و ﻧﮕﻪداري ﺷﻮد :   

 

شکرﺳﻔﻴﺪ ﭘﻮدري، ﺳﻔﻴﺪ ﻧﺮم و قهوه  اي ﻧﺮم، ﺑﺮاي ﻣﺼﺎرف در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ و ﻣﺮاﻛﺰ ﻋﻤﺪه ﻣﺼﺮفﺑﺎﻳﺪ   در ﻛﻴﺴﻪﻫﺎي ﺣﺪاﻛﺜﺮ 20 کیلوگرمی نو ،پاکیزه،سالم،قبلا استفاده نشده و مقاوم  از ﺟﻨﺲ ﭘﻠﻲ ﭘﺮوﭘﻴﻠﻦ  ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي ﺷﻮد، ﺑﻪﻃﻮريﻛﻪ د ر ﻣﻘﺎﺑﻞ هر ﻧﻮع  آﻟﻮدﮔﻲ در اﻧﺒﺎر وﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﻛﺎﻻرا ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﺪ. وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻛﻴﺴﻪﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ  ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻣﻠﻲ ﺷﻤﺎره 2972   : کیسه های ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﭘﻠﻲ  اوﻟﻔﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ،

 ﺷﻜﺮ ﺳﻔﻴﺪ ﭘﻮدري، ﺳﻔﻴﺪ ﻧﺮم و قهوه اي ﻧﺮم،ﺑﺮاي ﻣﺼﺎرف ﺧﻮراﻛﻲ ﺧﺎﻧﻮار ﺑﺎﻳﺪ در ﺑﺴﺘﻪﻫﺎي ﺣﺪاﻛﺜﺮ  یک کیلوگرم  ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي ﺷﻮد ، ﺟﻨﺲ  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي کالا باید وﻳﮋه  ﻣﺼﺎرف در ﺻﻨﺎﻳﻊ غذایی ﻣﺎﻧﻨﺪ پلی اتیلن، ﭘﺮوﭘﻴﻠﻦ و ﻛﺎﻏﺬ ﻻﻣﻴﻨﻪ ﺷﺪه  ﺑﻮده و ﻣﻘﺎوم  در ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ وﻧﮕﻪداري درست کالا ﺑﺎﺷﺪ .درﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ در ﻛﺎرﺗﻦ، وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻛﺎرﺗﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ   :شماره 150 باشد   .

 

 بسته بندی سبزیجات خشک:

مواد بسته بندي

موادي كه براي بسته بندي به كار مي روند بسته به نوع سبزي خشك و در نظر گرفتن ساير شرايط   ( درصد رطوبت ، وزن و يا عوامل ديگر ) متفاوت هستند ولي به هرشكل گنجايه ها بايستي  ويژگي هاي زير را دارا باشند :

-محافط بهداشتي باشد يعني در مقابل ورود هر نوع آلودگي مقاومت داشته باشد .

-مقاوم به چربي و رطوبت باشد .

-در مقابل عبور گاز بو و مزه بصورت دو جانبه مقاوم باشد

-در مقابل نور در مورد سبزيهاي حساس به نور مقاوم باشد

-در مقابل ضربات مكانيكي مقاومت مناسبي داشته باشد

-از شفافيت مطلوبي براي سبزيهاي خشك مقاوم به نور برخوردار باشد

-درب آن به سهولت باز شود

-ويژگي هاي مربوط به دوخت حرارتي را داشته باشد

-داراي حداقل آلودگي زيست محيطي باشد

-از لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه باشد

وضعيت ظاهري ،  چاپ پذيري ، اندازه و شكل آن مناسب باشد

- چنانچه جهت بسته بندي محصول ازظروف شيشه اي استفاده شود،ويژگيهاي آن بايد مطابق استاندارد ملي1409:سال1379(ويژگيهاي ظروف شيشه اي براي محصولات غذايي وآشاميدني) باشد.

- چنانچه جهت بسته بندي از جعبة مقوايي استفاده شود ويژگي هاي آن بايستي مطابق استاندارد ملي 3341 : سال 1377 (جعبة مقوايي مواد خوراكي – ويژگي ها و روشهاي آزمون ) باشد.

چنانچه جهت بسته بندي از ظروف فلزي استفاده شود ويژگي هاي آن بايستي مطابق استاندارد ملي1881:سال1381(ظروف فلزي غير قابل نفوذجهت نگهداري مواد غذايي– ويژگي ها ) باشد.

يادآوري4- چنانچه جهت بسته بندي از مواد پليمري مناسب براي مواد غذايي 1 ( پلي اتيلن ،  پلي پروپيلن و...) استفاده شود ويژگي هاي آن بايد برابر با استاندارد ملي ايران 2 ...باشد.

بسته بندی حبوبات:

-ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی اوﻟﯿﻪ :در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ   ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﺼﺮف ﺣﺒﻮﺑﺎت  ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی اﻧﺠﺎم ﻣـﯽ ﺷـﻮد  . ﺑـﺮای ﺑﺴـﺘﻪ ﺑﻨـﺪی  ، ﺣﺒﻮﺑﺎت از دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی اﺳﺘﻔﺎده  ﻣﯽﺷﻮد  . ﺟﻨﺲ و ﻣﻮاد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ، ﻣﻘﺎوم و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ.   ﻣﻮاد ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺳـﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷـﺪ  . ﻟﻮازﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺣﺒﻮﺑﺎت ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده می ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﻟﻢ ، ﺗﻤﯿﺰ ﺧﺸﮏ و ﻋﺎری از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ آﻟﻮدﮔﯽ و ﺑﻮی ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺑﺎﯾﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ  و ﺗﻤﯿـﺰ  ، ﻧﮕـﻪ داری ﺷـﺪه و از آﻟﻮدﮔﯽ  آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮔﺮدد . اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻨﺲ و ﻧﻮع ﺑﺴﺘﻪ  ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای  ﺑﺎﺷﺪ ﮐـﻪ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﻣﺤﺼـﻮل را از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ در ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﺼﺮف ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﻧﺤـﻮی ، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﮔﺮدد ﮐﻪ اﻣﮑﺎن دﺳﺖ ﮐﺎری در آن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و ﺑﺮﭼﺴـﺐ ﮔـﺬاری ﺻـﺤﯿﺢ را اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺳﺎزد   . روش ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺻﺤﯿﺢ و ﮐﺎﻣﻞ از ﻣﺤﺼـﻮل  ﺑـﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﺴﺎد ،آﺳﯿﺐ و ﺿﺎﯾﻌﺎت  ، ﻃـﯽ ﻣﺮاﺣـﻞ ﻧﮕـﻪ داری و ﺗﺮاﺑـﺮی ، ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﮔﺮدد.  ﭘﺮ ﮐﺮدن حبوبات در بسته بندی معمولا شامل موارد زیر است:

1-پر کردن ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ، ﺑﺮ اﺳﺎس وزن و ﯾﺎ ﺣﺠﻢ. 2-  ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی در ﻇﺮوف ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ. 3-  ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺎ ﻫﻮای اﺻﻼح ﺷﺪه.

ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی در کیسه:   ﺣﺒﻮﺑﺎت را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﮐﯿﺴﻪ ﻫﺎی ﮐﻨﻔﯽ ،ﻣﺘﻘﺎﻟﯽ و ﯾﺎ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ  ﻧﯿﺰﺑﺴﺘﻪ  ﺑﻨﺪی ﻧﻤﻮد . ﺑـﺮای اﯾـﻦ ﻧـﻮع    ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﯿﺴﻪ ﻫﺎی دو ﻟﻔﺎﻓﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻟﻔـﺎف داﺧﻠـﯽ آن از ﭘﺎرﭼـﻪ ﻫـﺎی ﻧﺨﯽ و ﻟﻔﺎف ﺧﺎرﺟﯽ آن از ﺟﻨﺲ ﮐﻨﻒ ﯾﺎ اﻟﯿﺎف ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻧﻮ و ﺗﻤﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ  . ﺣﺪاﮐﺜﺮ وزن ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎ 40 کیلوگرم تعیین ﺷﻮد. 

در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﯿﺴﻪ ﮔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻔﯽ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی آن ﺑﺎﯾـﺪ ﻃﺒـﻖ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠـﯽ  "ﮐﻨﻔﯽ 1751 اﯾﺮان وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﮐﯿﺴﻪ ﮔﻮﻧﯽ "  ﺑﺎﺷﺪ. 

بسته ﺑﻨﺪی ﺗﺎ  دو ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم  : ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﮐﯿﺴﻪ ﻫﺎﺋﯽ از ﺟﻨﺲ ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ و ﭘﻠﯽ ﭘـﺮوﭘﯿﻠﻦ ،ﺑـﻪ ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ از ﻧﻔـﻮذ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽ  ، ﻣﺤﺎﻓﻈﺖﺷﻮد  اﻧﺠﺎم داد. 

ﺑﺮای ﺗﺮاﺑﺮی ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎ در  داﺧﻞ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ ( ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺛﺎﻧﻮﯾـﻪ ) ﻣﺎﻧﻨﺪ  ﮐﺎرﺗﻦ ، ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ ازآﺳﯿﺐ  ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺣﻔﻆ ﺷﻮﻧﺪ. 

ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی در ظروف: در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮوف  در ﺣﺒﻮﺑﺎت ،  ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی   ﺑﺎﯾﺪ ﻇﺮوﻓﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد ﮐﻪ   ﺑـﺮای ﻣﻘﺎﺻـﺪ دﯾﮕـﺮ ﻣﻮرد  اﺳــﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ  ﺑﺎﺷﺪ و  اﻣﮑﺎن اﻧﺘﻘﺎل آﻟﻮدﮔﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺸﻮد .  اﯾﻦ ﻇﺮوف ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده ﻣــــــﻮرد ﺑﺎزرﺳﯽ ﻗﺮارﮔﯿﺮد ﺗﺎ از ﺗﻤﯿﺰ ﺑﻮدن آن ﻫﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد . ﻣﻮادی ﮐـﻪ ﺑـﺮای ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻻزم و ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺤﻮﻃـﻪ ﺑﺴـﺘﻪ ﺑﻨـﺪی ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﺷـﻮد . ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺎﯾﺪ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ آﻟﻮدﮔﯽ ﻓﺮآورده ﻧﮕﺮدد  .

 

 

 

 

 

    

  
پنج شنبه 3 دی 1394
 مریم اکبریان

بسته بندی شکروحبوبات وسبزی خشک:

بسته بندی شکر

شکر بایستی در محیط خشک وخنک نگهداری شود. شکر سفید برای مصرف خانوار باید در وزن های گوناگون حداکثر تا 5 کیلوگرم بسته بندی گردد مهم ترین عامل در بسته بندی شکر جلوگیری از ورود رطوبت به داخل بسته بندی است و چون شکر حالت پودری دارد کوچکترین پارگی در بسته بندی شکرباعث می شود که شکر از بسته بندی خارج شود که نامطلوب می باشد از این رو بسته بندی مورد نظر باید  دارای استحکام کافی در مقابل ضربه های احتمالی تا رسیدن به دست مصرف کننده باشد تا از پاره شدن بسته بندی جلوگیری شود همچنین بسته بندی مورد نظر باید چاپ پذیر باشد.بسته هایی از جنس HDPE  به دلیل چگالی بالا مقاومت آن در برابر کشش بیشتر شده و استقامت آن هم افزایش یافته است.

 

کیسه های پلی پروپیلن دارای مزایای بسیاری می باشد که  از آن جمله وزن سبک، نیاز به فضای ذخیره سازی کم در انبار و ماشین های حمل و نقل، انعطاف پذیری در طراحی، قابلیت چاپ و مقاوم به پارگی است . کیسه های پلی پروپیلن به طور معمول برای بسته بندی محصولاتی مانند برنج، شکر، نمک، آرد مورد استفاده است

جهت بسته بندی شکر کیسه های پلی پروپیلن و یا پلي‌اتيلن با دانسيته بالا و یا کاغذ پوشیده شده با پلی اتیلن پیشنهاد می شود.

بسته بندی حبوبات:

بسته بندی باید تا حد امکان ساده و ارزان باشد ضمن اینکه اهداف اولیه بسته بندی یعنی خاصیت حفاظتی و جذابیت رانیز دارا باشد . شفا فیت و درخشش سطح  بسته بندی حبوبات برای رضایت وجلب نظر مصرف کننده ، ممانعت از انتقال رطوبت (حبوبات به رطوبت حساس اند)، ارزان بودن و مقاومت در مقابل ضربه از جمله عوامل مهم می باشد.

در ایران به طور متوسط سالیانه 10 تا 29 درصد از محصولات کشاورزی در انبارها بوسیله آفات و عوامل مختلف ازدست می رود خسارت کمی و کیفی محصولات انبار شده در اثر حمله آفات و یا به علت افزایش رطوبت و دما در انباره و سیلو می باشد.استفاده از روش بسته بندی هر چند در دنیای امروز با استفاده از تکنولوژی جدید و در کمال دقت انجام می شود اما همچنان در اکثر موارد شاهد نفوذ حشرات در بسته بندی های مواد غذایی هستیم.

پلی اتیلن ماده ای سفت، نیمه شفاف با قدرت تحمل ضربه بالا، مقاومت خوبی نسبت به نفوذ بخار آب داشته ولی نفوذپذیری آن به گازها زیاد است، بنابراین جهت بسته بندی مواد حساس به اکسیژن مناسب نیست. پلي پروپيلن از خانواده اولفين ها بوده سلوفان نيز يك نوع سلولز بازاريابي شده است و از نظر نفوذپذيري بسيار عالي است و از نظر بیولوژیکی 100 درصد قابل تجزیه است. (صداقت، 1371 ؛ اديان، 1369)

بسته بندی حبوبات به طور معمول در سه نوع پلیمر شفاف و قابل انعطاف پلی اتیلن، پلی پروپیلن، سلوفان(استحکام و شفافیت) انجام میگیرد ولی نفوذ پذیری این سه نسبت به آفات انباری متفاوت می باشد. به طور کلی بسته بندی مناسب به منظور کنترل آفت زمانی موثر خواهد بود که محصول درون آن بدون آلودگی باشد کیسه های تهیه شده از سه نوع پلیمر شفاف و قابل انعطاف پلی اتیلن، پلی پروپیلن، سلوفان در 2 ضخامت 16500 و 29000 نانومتر برای بسته بندی مواد غذایی مورد بررسی قرار گرفتند و نتایج نشان  داد کیسه های سلوفانی با ضخامت 16500 نانومتر دارای بیشترین میزان نفوذپذیری نسبت به حشرات کامل سوسک چهارنقطه ای حبوبات می باشند در حالیکه در هیچ یک از ضخامت های کیسه های پلی پروپیلن نفوذپذیری صورت نگرفته است. و در واقع از بین کیسه های پلی اتیلن، پلی پروپیلن، سلوفان، کیسه های سلوفانی 16500 نانومتری نامناسب ترین پلیمر از جهت نفوذپذیری نسبت به حشرات کامل سوسک چهارنقطه ای حبوبات شناخته شده است. و پلی پروپیلن در هردوضخامت بهتر از پلی اتیلن وسلوفان می باشد. در واقع در ضخامت هاي يكسان از پلي اتيلن و پلي پروپيلن، پلي پروپيلن داراي مقاومت بيشتري در برابر نفوذ حشرات مي باشد.

از طرفي، رعايت نحوه صحيح استقرار بسته ها در انبار و رعايت اصول و نكات فني مي تواند

  
چهارشنبه 2 دی 1394
 مریم اکبریان

بسته بندی شکروحبوبات وسبزی خشک:

بسته بندی شکر

شکر بایستی در محیط خشک وخنک نگهداری شود. شکر سفید برای مصرف خانوار باید در وزن های گوناگون حداکثر تا 5 کیلوگرم بسته بندی گردد مهم ترین عامل در بسته بندی شکر جلوگیری از ورود رطوبت به داخل بسته بندی است و چون شکر حالت پودری دارد کوچکترین پارگی در بسته بندی شکرباعث می شود که شکر از بسته بندی خارج شود که نامطلوب می باشد از این رو بسته بندی مورد نظر باید  دارای استحکام کافی در مقابل ضربه های احتمالی تا رسیدن به دست مصرف کننده باشد تا از پاره شدن بسته بندی جلوگیری شود همچنین بسته بندی مورد نظر باید چاپ پذیر باشد.بسته هایی از جنس HDPE  به دلیل چگالی بالا مقاومت آن در برابر کشش بیشتر شده و استقامت آن هم افزایش یافته است.

 

کیسه های پلی پروپیلن دارای مزایای بسیاری می باشد که  از آن جمله وزن سبک، نیاز به فضای ذخیره سازی کم در انبار و ماشین های حمل و نقل، انعطاف پذیری در طراحی، قابلیت چاپ و مقاوم به پارگی است . کیسه های پلی پروپیلن به طور معمول برای بسته بندی محصولاتی مانند برنج، شکر، نمک، آرد مورد استفاده است

جهت بسته بندی شکر کیسه های پلی پروپیلن و یا پلي‌اتيلن با دانسيته بالا و یا کاغذ پوشیده شده با پلی اتیلن پیشنهاد می شود.

 

بسته بندی حبوبات:

بسته بندی باید تا حد امکان ساده و ارزان باشد ضمن اینکه اهداف اولیه بسته بندی یعنی خاصیت حفاظتی و جذابیت رانیز دارا باشد . شفا فیت و درخشش سطح  بسته بندی حبوبات برای رضایت وجلب نظر مصرف کننده ، ممانعت از انتقال رطوبت (حبوبات به رطوبت حساس اند)، ارزان بودن و مقاومت در مقابل ضربه از جمله عوامل مهم می باشد.

در ایران به طور متوسط سالیانه 10 تا 29 درصد از محصولات کشاورزی در انبارها بوسیله آفات و عوامل مختلف ازدست می رود خسارت کمی و کیفی محصولات انبار شده در اثر حمله آفات و یا به علت افزایش رطوبت و دما در انباره و سیلو می باشد.استفاده از روش بسته بندی هر چند در دنیای امروز با استفاده از تکنولوژی جدید و در کمال دقت انجام می شود اما همچنان در اکثر موارد شاهد نفوذ حشرات در بسته بندی های مواد غذایی هستیم.

پلی اتیلن ماده ای سفت، نیمه شفاف با قدرت تحمل ضربه بالا، مقاومت خوبی نسبت به نفوذ بخار آب داشته ولی نفوذپذیری آن به گازها زیاد است، بنابراین جهت بسته بندی مواد حساس به اکسیژن مناسب نیست. پلي پروپيلن از خانواده اولفين ها بوده سلوفان نيز يك نوع سلولز بازاريابي شده است و از نظر نفوذپذيري بسيار عالي است و از نظر بیولوژیکی 100 درصد قابل تجزیه است. (صداقت، 1371 ؛ اديان، 1369)

بسته بندی حبوبات به طور معمول در سه نوع پلیمر شفاف و قابل انعطاف پلی اتیلن، پلی پروپیلن، سلوفان(استحکام و شفافیت) انجام میگیرد ولی نفوذ پذیری این سه نسبت به آفات انباری متفاوت می باشد. به طور کلی بسته بندی مناسب به منظور کنترل آفت زمانی موثر خواهد بود که محصول درون آن بدون آلودگی باشد کیسه های تهیه شده از سه نوع پلیمر شفاف و قابل انعطاف پلی اتیلن، پلی پروپیلن، سلوفان در 2 ضخامت 16500 و 29000 نانومتر برای بسته بندی مواد غذایی مورد بررسی قرار گرفتند و نتایج نشان  داد کیسه های سلوفانی با ضخامت 16500 نانومتر دارای بیشترین میزان نفوذپذیری نسبت به حشرات کامل سوسک چهارنقطه ای حبوبات می باشند در حالیکه در هیچ یک از ضخامت های کیسه های پلی پروپیلن نفوذپذیری صورت نگرفته است. و در واقع از بین کیسه های پلی اتیلن، پلی پروپیلن، سلوفان، کیسه های سلوفانی 16500 نانومتری نامناسب ترین پلیمر از جهت نفوذپذیری نسبت به حشرات کامل سوسک چهارنقطه ای حبوبات شناخته شده است. و پلی پروپیلن در هردوضخامت بهتر از پلی اتیلن وسلوفان می باشد. در واقع در ضخامت هاي يكسان از

  
سه شنبه 24 آذر 1394
 مریم اکبریان

بسته بندی شکروحبوبات وسبزی خشک:

بسته بندی شکر

شکر بایستی در محیط خشک وخنک نگهداری شود. شکر سفید برای مصرف خانوار باید در وزن های گوناگون و حداکثر تا 5 کیلوگرم بسته بندی گردد مهم ترین عامل در بسته بندی شکر جلوگیری از ورود رطوبت به داخل بسته بندی است و چون شکر حالت پودری دارد کوچکترین پارگی در بسته بندی شکرباعث می شود که شکر از بسته بندی خارج شود که نامطلوب می باشد از این رو بسته بندی مورد نظر باید  دارای استحکام کافی در مقابل ضربه های احتمالی تا رسیدن به دست مصرف کننده باشد تا از پاره شدن بسته بندی جلوگیری شود همچنین بسته بندی مورد نظر باید چاپ پذیر باشد.بسته هایی از جنس HDPE  به دلیل چگالی بالا مقاومت آن در برابر کشش بیشتر شده و استقامت آن هم افزایش یافته است.

 

کیسه های پلی پروپیلن دارای مزایای بسیاری می باشد که  از آن جمله وزن سبک، نیاز به فضای ذخیره سازی کم در انبار و ماشین های حمل و نقل، انعطاف پذیری در طراحی، قابلیت چاپ و مقاوم به پارگی است . کیسه های پلی پروپیلن به طور معمول برای بسته بندی محصولاتی مانند برنج، شکر، نمک، آرد مورد استفاده است

جهت بسته بندی شکر کیسه های پلی پروپیلن و یا پلي‌اتيلن با دانسيته بالا و یا کاغذ پوشیده شده با پلی اتیلن پیشنهاد می شود.

 

بسته بندی حبوبات:

بسته بندی باید تا حد امکان ساده و ارزان باشد ضمن اینکه اهداف اولیه بسته بندی یعنی خاصیت حفاظتی و جذابیت رانیز دارا باشد . شفا فیت و درخشش سطح  بسته بندی حبوبات برای رضایت وجلب نظر مصرف کننده ، ممانعت از انتقال رطوبت (حبوبات به رطوبت حساس اند)، ارزان بودن و مقاومت در مقابل ضربه از جمله عوامل مهم می باشد.

در ایران به طور متوسط سالیانه 10 تا 29 درصد از محصولات کشاورزی در انبارها بوسیله آفات و عوامل مختلف ازدست می رود خسارت کمی و کیفی محصولات انبار شده در اثر حمله آفات و یا به علت افزایش رطوبت و دما در انباره و سیلو می باشد.استفاده از روش بسته بندی هر چند در دنیای امروز با استفاده از تکنولوژی جدید و در کمال دقت انجام می شود اما همچنان در اکثر موارد شاهد نفوذ حشرات در بسته بندی های مواد غذایی هستیم.

پلی اتیلن ماده ای سفت، نیمه شفاف با قدرت تحمل ضربه بالا، مقاومت خوبی نسبت به نفوذ بخار آب داشته ولی نفوذپذیری آن به گازها زیاد است، بنابراین حهت بست بندی مواد حساس به اکسیژن مناسب نیست. پلي پروپيلن از خانواده اولفين ها بوده سلوفان نيز يك نوع سلولز بازاريابي شده است و از نظر نفوذپذيري بسيار عالي است و از نظر بیولوژیکی 100 درصد قابل تجزیه است. (صداقت، 1371 ؛ اديان، 1369)

بسته بندی حبوبات به طور معمول در سه نوع پلیمر شفاف و قابل انعطاف پلی اتیلن، پلی پروپیلن، سلوفان(استحکام و شفافیت) انجام میگیرد ولی نفوذ پذیری این سه نسبت به آفات نباری متفاوت می باشد. به طور کلی بسته بندی مناسب به منظور کنترل آفت زمانی موثر خواهد بود که محصول درون آن بدون آلودگی باشد کیسه های تهیه شده از سه نوع پلیمر شفاف و قابل انعطاف پلی اتیلن، پلی پروپیلن، سلوفان در 2 ضخامت 16500 و 29000 نانومتر برای بسته بندی مواد غذایی مورد بررسی قرار گرفتند و نتایج نشان  داد کیسه های سلوفانی با ضخامت 16500 نانومتر دارای بیشترین میزان نفوذپذیری نسبت به حشرات کامل سوسک چهارنقطه ای حبوبات می باشند در حالیکه در هیچ یک از ضخامت های کیسه های پلی پروپیلن نفوذپذیری صورت نگرفته است. و در واقع از بین کیسه های پلی اتیلن، پلی پروپیلن، سلوفان، کیسه های سلوفانی 16500 نانومتری نامناسب ترین پلیمر از جهت نفوذپذیری نسبت به حشرات کامل سوسک چهارنقطه ای حبوبات شناخته شده است. و پلی پروپیلن در هردوضخامت بهتر از پلی اتیلن وسلوفان می باشد. در واقع در ضخامت هاي يكسان از

  
چهارشنبه 18 آذر 1394
 پروین بقری

بسته بندی حبوبات و خشکبار 

  درگذشته هاي نه چندان دور، خشكبار صادراتي ايران شامل ده قلم كالا مانند پسته، فندق، بادام، مغز هسته، خرما، كشمش، انجير خشك، برگه زردآلو، قيسي و گردو میشد اما هم اكنون تنها 4 قلم از خشكبار كشورمان شامل پسته، خرما، كشمش و انجير خشك جنبه صادراتي خود را حفظ كرده است و مابقي اقلام خشكبار به دليل افزايش جمعيت كشور جنبه خودمصرفي پيدا كرده و حجم صادارت آن بسيار كم شده است. به طور كلي در 50 سال اخير، خشكبار همواره يكي از سه كالاي صادراتي كشورمان و در زمره صادرات غيرنفتي بوده است. حتي پس از پيروزي انقلاب كه صادرات غيرنفتي تنوع زيادي يافت، باز هم خشكبار جايگاه خود را حفظ كرد و چهار قلم ذكر شده يعني پسته، خرما، كشمش و انجير خشك همچنان در صدر صادرات غيرنفتي كشورمان قرار دارند. به طور كلي در سالهاي اخير صادرات خشكبار به لحاظ ارزش در مرز يك ميليارد دلار بوده است. 

از جمله موارد اهمیت بسته بندی خصوصا بسته بندی صادراتی میتوان به موارد ذیل اشاره کرد :
1. ارزش افزوده ايجاد مي‌كند
2. به خريدار پرستيژ مي‌دهد
3. گروه مورد نظر را عوض مي‌كند
4. قيمت تمام شده را پايين مي‌آورد
به دلايل ذيل بسته‌بندي صادراتي نسبت به بسته‌بندي داخلي بايد با دقت بيشتري طراحي و اجرا شود :
ـ دورتر بودن مقصد،
ـ تعداد دفعات جابجائي كالا،
ـ رقابت بيشتر،
بنابراين در بسته‌بندي صادراتي بطور خلاصه لازم است موارد زير مراعات گردد:
1ـ تطابق با استانداردها، مقررات و قوانين كشور مورد نظر باشد،
2ـ جلب توجه خريدار احتمالي و ترغيب وي به منظور خريد،
3ـ متناسب با نيازها و خواست‌هاي بازار مورد نظر باشد،
4ـ توان حفاظت از ويژگي‌هاي كالاي درون بسته‌بندي داشته باشد ( طعم، رنگ، مزه، بو و ...).
نكاتي را كه بايستي بطور اصولي وكلي در مورد بسته‌بندي و طراحي آن رعايت مي‌كينم ( از ديدگاه مصرف كننده) 
1ـ بسته‌بندي بايد به خريدار اطلاع دهد
2ـ نوع و جنس ماده اوليه بسته‌بندي ازنظر بهداشتي وايمني مناسب انتخاب شده باشد وسلامتي در مورد مصرف را تضمين نمايد
3ـ بسته‌بندي بايد مشتري را جلب كند و جذابيت داشته باشد
4ـ بسته‌بندي باشد شخصيت و شأن مشتري را حفظ نمايد و به مصرف كننده احترام بدهد
5ـ بايد فرهنگ ارزشها را در كشور هدف در نظر داشته باشد
6ـ بايد از فرهنگي كه براي مردم لذت بخش است استفاده كنيم
7ـ هزينه مواد اوليه بسته‌بندي نبايد آنچنان سنگين باشد كه بهاي فروش كالا را نسبت به كالاهاي مشابه غيرقابل رقابت سازد
8ـ بسته‌بندي بايد به طريقي طراحي شود كه دسترسي به كالا راحت باشد
9ـ بسته‌بندي بايد مطابق بااستانداردها، مقررات وقوانين كشور و بازار مورد نظر باشد
10ـ بسته‌بندي بايستي براحتي قابل حمل باشد
11ـ بسته‌بندي نبايد به خود كالا لطمه بزند
12ـ تركيب صفات ظاهري بسته، تداعي كننده مشابهت و تلقين كننده كيفيت برتر باشد
13ـ رنگ آميزي، اشكال، خطوط و رنگ و طرح مبين خواص كالا باشد
14ـ مواد مصرفي در بسته‌بندي قابل بازيافت باشند
15ـ مواد مصرفي در بسته‌بندي توليد آشغال نكند و به محيط زيست لطمه نزند
16ـ بسته‌بندي بايد طوري باشد كه قابليت هديه دادن را داشته باشد
17ـ بسته‌بندي بايد با شرايط آب و هوايي كشور و موردنظر همگوني و هماهنگي داشته باشد
18ـ بسته‌بندي بايستي با ساختار بازار خرده فروشي تناسب داشته باشد
19ـ سطح درآمد ملي و قدرت خريد مشتريان در نظر گرفته شود
20ـ فرهنگ و سليقه وعادات خريداران در نظر گرفته شود
21ـ جايگاه كالا يا خدمات در الگوي مصرف كشور هدف موردنظر قرار گيرد
22ـ آحاد و اوزان كشور هدف بررسي گر
دد

:: شرح مختصری بر عملکرد ماشین آلات

دستگاه بوجار

این دستگاه توسط فشار هوا و حرکات مکانیکی گرد و غبار موجود در حبوبات اولیه را برطرف کرده و برای انتقال به مرحله بعد آماده می سازد.

نوار نقاله دستچین

کارگران در اطراف این نوار نقاله به صورت دستچین اقدام به جداسازی اضافات قابل رویت می نمایند.

دستگاه پولیش

این دستگاه با حذف غبار موجود بر روی حبوبات آنرا به صورت براق در آورده و آماده بسته بندی می کند.

دستگاه بسته بندی

این دستگاه نیز با مکانیزم وزنی ، حبوبات را در لفاف های شفاف بسته بندی می کند.

 

مواد ذیل در حد وسیعی برای بسته بندی مواد غذایی مورد استفاده قرار می گیرند :

- کاغذ ومحصولات کاغذی پوششدار

- محصولات سلولزی _ سلوفان

فلزات _ ورقه حلبی ، الومینیوم ، فولاد زنگ نزن ، مفرغ

* انواع سرامیک

* شیشه

* لاستیک

* پلاستیک

* ترکیبات دیگر مانند چوب ، پارچه وغیره

فساد معمولا به وسيله كپك ها، مخمرها، باكتري ها و ويروس ها انجام مي گيرد. منشاء اين آلودگي ها ممكن است از مزرعه و باغ باشد كه محصول در حال رشد يا دام را مورد تهاجم قرار دهد. سپس علايم قابل رويت فساد طي حمل و نقل ، انبار كردن و يا مصرف محصول به چشم آيد. تغييرات متابوليكي غير معمول كه به دليل گرمازدگي، سرمازدگي، كمبود اكسيژن يا تنش دي اكسيد كربن روي مي دهد ممكن است به لك افتادن، گود افتادگي، نرم شدگي بيش از حد، تغيير رنگ، تغيير بافت و… منجر شود. تنش هاي فيزيكي طي برداشت مكانيكي، حمل و جابجايي و… وارد مي شود و سبب ضربه ديدگي، سايش و تغيير فيزيكي محصول مي گردد.

 

منبع:

 

 www.etarh.com

  
جمعه 13 آذر 1394
 حیدر کعبی

Like most stored foods, beans are best stored in the absence of oxygen and light. Oxygen can lead to rancidity of bean oils and light will quickly fade bean color. The packaging choices are #10 cans or Mylar-type bags. Canning jars are suitable for smaller quantities providing the jars are stored in a dark place. Oxygen absorbers should be used to remove oxygen from the packages to extend shelf life and minimize off-flavors.

Storage Conditions. Beans in normal polyethylene (food-grade) bags have a shelf life of 1 year or more. Like most stored foods, colder storage temperatures will increase shelf life. When packaged in #10 cans or Mylar-type bags, with the oxygen removed, they have a shelf life of 10 or more years1. A 1BYU. study indicated that pinto beans did experience a slight loss of quality during storage. However, samples that had been stored up to 30 years had greater than 80 percent acceptance by a consumer taste panel for emergency food use. The study concluded that pinto beans should be considered acceptable for use in long-term food storage efforts.

Nutrition & Allergies. Dry beans average about 22 percent protein in the seed, the highest protein content of any seed crop. They contain all essential amino acids, except methionine. Methionine can be obtained from corn, rice, or meat. Beans are an excellent source of fiber, starch, minerals and some vitamins. Some beans have a human digestion enzyme inhibitor. This enzyme can cause a nutritional deficiency if the beans are eaten raw. Cooking destroys the enzyme. Most beans naturally contain cyanogens4. These are sugars with a cyanide component attached (C-N). The Environmental Protection Agency (EPA) allows levels of cyanide in dried beans up to 25 ppm. Small amounts can be handled by the human liver and are not toxic. Cooking will also help break down and remove the cyanide.Toxicity levels are hard to reach -- It would require a person eating approximately one pound of beans for each pound of their weight at one sitting.

Shelf life.  Scientific studies on vitamin loss in dried beans during prolonged storage could not be found. The loss would be expected to follow similar patterns as other long term stored foods where vitamin degradation occurs after 2-3 years and most vitamins are no longer present after approximately five years. Storage at warm temperatures will accelerate vitamin degradation. The other nutritional components (proteins, carbohydrates, minerals, etc) should remain unchanged during long term storage.

Use from storage. All dried beans, except lentils and split peas, require soaking in water for rehydration. Typically, 3 cups of water is needed for every 1 cup of dried beans. Allow beans to soak overnight and then rinse them in clean water. To cook beans, cover rehydrated beans with water in a stock pot. Simmer for 2-4 hours until beans are tender. Once tender they can be spiced and used in cooking recipes. As dried beans age the seeds become harder. This results in longer rehydration and cooking times. At some point, the seeds will no longer rehydrate and in that case must be ground as bean flour. One study3 found that small amounts of baking soda can help soften beans during soaking.  Note: There is a quick soak method that boils dry beans for 1 minute then leaves them soak for several hours as they cool. This method is not recommended due to the potential of foodborne illness bacterial spores growing. The heat activates the spores and the warm temperatures during cooling favors their growth.

  
پنج شنبه 15 مرداد 1394
 مهدویان مهر

برای بسته بندی سبزی های خشک، شکر و خشکبار در ابعاد کوچک استفاده از فیلم های لامینه شده یا متالیزه شده را می توان پیشنهادکرد. لامینه کردن فیلم بسته بندی، شامل اتصال فویل آلومینیوم به کاغذ یا فیلم پلاستیک(PE) به منظور بهبود خواص مانع است. از آنجا که آلومینیوم روکش نسبتا گران است، از این روش به طور معمول برای بسته بندی مواد غذایی بالا ارزش مانند سوپ خشک، گیاهان دارویی، ادویه جات، ترشی جات و.. استفاده می شود. یک جایگزین ارزانتر برای بسته بندی چند لایه لایمنه شده است، استفاده از فیلم های متالیزه شده پلاستیک حاوی لایه نازکی از فلز آلومینیوم است. این فیلم ها خواص بهبود یافته مانع در برابر رطوبت، روغن، هوا، و بویرا داراست، و سطح بسیار بازتابنده آلومینیوم در آن از دیگاه مصرف کنندگان جذاب  است. فیلم های چند لایه انعطاف پذیر تر، از فیلم­های اندود شده عمدتا برای بسته بندی تنقلات و خشکبار استفاده می شود.

  

جستجوی پیشرفته

کتب و مقالات علمی
صنایع بسته بندی و غذایی

خبرنامه: ثبت ایمیل

فرش پلاس( بسته بندی میوه و سبزی)