یک برند لوکس با بسته بندی رنگی!

بسته بندی های جدید شرکت Denhay علاوه بر اینکه قابل بازیافت است، 25% آن از مواد بازیافت شده تهیه شده است. مدیر

www.icfp.ir

بیشتر بدانید

تغییر بسته بندی شرکت Denhay با هدف کمک به محیط زیست

بسته بندی های جدید شرکت Denhay علاوه بر اینکه قابل بازیافت است، 25% آن از مواد بازیافت شده تهیه شده است. مدیر

www.icfp.ir

بیشتر بدانید

چرا برچسب لیبل در میزان فروش موثر است؟

در طراحی لیبل، محتوای درون بسته بندی، حرف اول را میزند. ممکن است یک لیبل برای یک محصول مناسب و حرفه ای باشد ام

www.icfp.ir

بیشتر بدانید