ضرورت هماهنگی لازم با صنایع لبنی در خصوص قطعی برق برای حفظ امنیت غذایی

مکان شما:
رفتن به بالا