طراحی بسته بندی شکلات

در طراحی این شکلات تلاش شده از فرهنگ بومی برزیل الهام گرفته شود و طرحی سرشار از رنگ و طبیعت به مخاطب القا شود.