طراحی بسته بندی solapop

رویکرد طراحان به طراحی بسته‌بندی سبک مینیمال بود، و هر ترکیب طعم را با یک سری خطوط رنگی نشان می‌دهد.
در طراحی این بسته از فونت های جذاب که حس شوخ طبعی رو به بسته داده استفاده شده است.