معرفی لیبل و انواع چاپ آن

چاپ لیبل عمومی برای سفارش‌هایی است که طرح‌های متفاوت برای چند مشتری مختلف در کنار یکدیگر چاپ می‌شود که هزینه آن بسیار مقرون‌به‌صرفه است. برخی از برچسب‌ها نیز برای شرکت‌ها و برندهای خاص تولید می‌شوند و به‌صورت اختصاصی در اختیار این شرکت‌ها قرار می‌گیرند.تبلیغات بصری شاید در ظاهر اهمیت زیادی نداشته باشد؛ اما جذابیت زیادی…

برای نمک و سدیم، به برچسب‌های غذایی اطمینان نکنید!

سدیم یکی از عناصر شیمیایی مهم است کـه بـه گـروه فلزات قلیایی تعلق دارد. این عنصر بیشتر در مایعات خارج سلولی بدن، مایعات داخل عروق خونی و مایعـاتی کـه اطـراف سلول‌ها را احاطـه کرده‌اند، وجـود دارد و به‌عنوان یک ماده سازنده خارج سلولی، فشار اسـمزی مایع خارج سلول را حفظ می‌کند و سـبب فعال‌سازی برخی…