استخدام تکنسین ازمایشگاه و کنترل کیفیت

استخدام  با عنوان تکنسین آزمایشگاه و کنترل کیفیت، آقا شیفت( ۱۲ساعته در گردش) در شرکت  #زمزم_تهران ترجیحا حداقل سه سال سابقه کار در صنعت غذا و آشامیدنی و ترجیحا ساکن #تهران، #اسلامشهر و حومه باشد. لطفا افراد رزومه کاری خود را به آدرس ایمیل 📧 qc@zamzamtehran.com ارسال نمایید.