استفاده از پَر مرغ به جای سویا در خوراک طیور/ اصلاح نژاد مرغ‌های بومی

رئیس موسسه تحقیقات علوم دامی کشور گفت: پژوهشگران توانستند با هیدرولیزه کردن پَر مرغ درصد پروتیئن آن را افزایش و از ۴۰ درصد به ۷۰ درصد برسانند و از این پر مرغ در خوراک طیور استفاده کنند. این اقدام می‌تواند سویای مورد نیاز واحدهای مرغداری را کاهش داده و نیاز به واردات را نیز کم…