فیبر چگونه می تواند به شما در تهیه همبرگرهای بهتر کمک کند؟

نحوه قرارگیری فیبر در فرآوری برگر به جهت ستون های تکی الیاف پروتئین یا دانه های گوشت چرخ شده اشاره دارد. انواع مختلف برگر بر اساس نحوه جهت گیری الیاف به راحتی قابل شناسایی هستند. برگر استاندارد معمولاً با جهت گیری فیبر بصورت درهم امیخته شده می شود. همبرگرهای سبک خانگی و لطیف و تازه…