پلاستیک بسته بندی قابل بازیافت جایگزین برای نانوایی های مدرن

شرکت مستقر در بریتانیا We Seal در دهه 1980 بازار بریتانیا را مختل کرد و یک کیسه را معرفی کرد که قابل بازیافت، سازگار با چاپ حرارتی، در صورت بلعیده شدن ایمن بود. بیش از 95 درصد نانوایی ها در بریتانیا از آن زمان از این روش استفاده کرده اند.ا ز آنجایی که کیسه های…