فعالیت دوباره «صنایع آشامیدنی بلکا شرق» بعد از ۱۷ سال تعطیلی

به گزارش خبرنگار ایلنا، «صنایع غذایی و آشامیدنی بلکا شرق» که حدود از ۱۷ سال پیش (از مرداد ماه سال ۸۴) به دلیل مشکلات مالی و نداشتن تجهیزات فنی، فعالیت تولیدی آن متوقف شده بود، با حمایت نهاد قضایی و تجهیز اعتبار فعالیت خود را از سر گرفت.برخی منابع کارگری در زنجان گفتند: کمبود منابع…