روش‌های شناسایی و ارزیابی تقلبات در مواد غذایی

انجمن علمی علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد، کارگاه «روش‌های شناسایی و ارزیابی تقلبات در مواد غذایی» را برگزار می‌کند.به گزارش باشگاه دانشجویان ایسنا، این کارگاه چهارشنبه ۲۶ بهمن ماه، از ساعت ۱۷ الی ۱۸، با تدریس دکتر فتحی نجفی موسس و مسئول فنی آزمایشگاه، در دانشگاه فردوسی، نگارستان فردوسی مقابل معاونت فرهنگی،…