بازار افغانستان، فرصتی مغتنم برای شرکت های تعاونی مرزنشین/ صنعت پرسود فرآوری و بسته‌بندی برای خراسان رضوی

مشاور اقتصادی و سرمایه گذاری فرماندار تایباد افزود: هر منطقه ای که شرکت تعاونی در آنجا تاسیس می شود، دارای فرصت های گوناگونی است؛ اعضای هیئت مدیره باید بتوانند از امتیاز همجواری با افغانستان به خوبی به نفع سهامداران استفاده کنند. وی ادامه داد: به عنوان مثال شهر هرات یکی از تولیدکنندگان محصولات باغی و…