قهوه فوری هم گران می‌شود؟

مدیرعامل شرکت نستله اظهار کرد که این شرکت شاهد کاهش فشار قیمت مواد خام، هزینه حمل‌ونقل و بسته‌بندی است و افزود که این شرکت همچنان قیمت‌ها را افزایش خواهد داد.به گزارش ایسنا، پل بولکه در مصاحبه‌ای اعلام کرد که فشار قیمت‌ها به تدریج کاهش می‌یابد.بولکه افزود که نستله قبلاً بخشی از هزینه‌های افزایش یافته را…