تتراپاک روش پردازش سویاکامل را توسعه می دهد.

تترا پاک یک روش پردازش منحصر به فرد برای نوشیدنی های سویا ایجاد کرده است که از کل دانه سویا در تولید استفاده می کند. با توجه به افزایش تقاضای مصرف‌کنندگان برای محصولات سالم و تقویت‌کننده ایمنی، محصول حاصل از 1.2 درصد فیبر تشکیل شده است، در مقایسه با 0.26 درصد برای نوشیدنی‌های سنتی و…