علم شیمی چه ارتباطی با کنترل کیفیت مواد غذایی دارد؟

یک دکترای شیمی آلی گفت: شیمی صنایع غذایی می‌تواند املاح را به‌طور دقیق شناسایی کند، همچنین اگر مسمومیتی در یک ماده وجود داشته‌ باشد با آزمایش‌های وابسته به این دانش می‌توان آن را تشخیص داد.وی با اشاره به نقش علم شیمی در کنترل کیفی مواد غذایی گفت: علم شیمی ارتباط زیادی با مهندسی صنایع غذایی…