کارشناس اقتصادی: بسته‌بندی حلقه مفقوده زنجیره صادرات عسل اصفهان است

ارشاد مرشدی کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار بازار اظهار کرد:برندسازی و بسته بندی عسل یکی از چالش‌های مهم صنعت زنبورداری در اصفهان و حلقه مفقوده چرخه تولید تا صادرات عسل است. وی افزود: یکی از مشکلات ما نبود اعتماد میان مشتریان است که امری طبیعی است، به نوعی که سوال نخست مشتریان…