رویداد طراحی بسته بندی فرصتی برای معرفی هنرمندان بومی به صنعتگران است

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین گفت: برگزاری رویداد طراحی بسته بندی فرصتی برای معرفی هنرمندان بومی به صنعتگران و کمک به ارزش افزوده در بسته بندی و رونق کسب و کار طراحان استان است.رضا صفاری در این باره اظهارداشت: رویداد طراحی بسته بندی با همکاری اداره فرهنگ وارشاد اسلامی استان قزوین و شرکت…