خوراک دام تولیدشده ازضایعات کشاورزی وارد بازار شد

مجتبی خیام نکویی رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم  اظهار داشت: شرکت ها و هسته‌های دانش بنیان ایرانی برای استفاده از ضایعات باقی مانده محصولات کشاورزی در تولید خوراک دام و طیور، ورود کرده‌اند.وی افزود:در دهکده فن آوری و نوآوری خراسان رضوی تولید خوراک دام از ضایعات…