مزایای بسته بندی وکیوم

بسته بندی وکیوم به دلیل فراهم کردن فضای خلا نسبی و نبود اکسیژن موجب به تاخیر انداختن واکنش شیمیایی مواد غذایی میشود. جالب است بدانید به جای خلا کامل بسته بندی میتوان هوای داخل آن را با نیتروژن جایگزین کرد که به دلیل واکنش پذیری ناچیز آن مواد غذایی ماندگاری بیشتری پیدا میکنند.دستگاه های بسته…