خودکفایی ۹۸ درصدی در حوزه تولید میگو

مهدی شکوری، معاون توسعه آبزی پروری سازمان شیلات از تولید ۶۱ هزار تن میگو خبرداد و گفت: آمار نشان می دهد که میزان تولید میگو از رشد ۵ درصدی نسبت به سال گذشته برخوردار است. او از خودکفایی در تولید لارو میگو به میزان بیش از ۵.۵ میلیارد قطعه، پیگیری و حمایت از ایجاد دو…