انواع دستگاه پرکن مایعات بر اساس مکانیسم دستگاه

مکانیسم دستگاه پرکن مایعات بر اساس غلظت مایعات مشخص می‌شود؛ در واقع هر مایع با هر درجه از غلظت توسط یکی از انواع دستگاه های پرکن مایعات به شکل سیلندر پیستونی، پمپ یا ثقلی پر می‌شود. بنابراین طبیعی است که نمی توان برای همه مایعات از یک مکانیسم مشترک استفاده کرد. به طور کلی انواع…