کوتینگ کارتن در صنعت بسته بندی

کوتینگ به معنای پوشاندن، در صنعت به هرگونه عملیاتی که با پاشیدن و یا تزریق مواد شیمیایی برروی مقوا جهت افزایش مقاومت آن در مقابل رطوبت و یا آماده سازی جهت چاپ اطلاق می‌گردد. چاپ Laminate به معنی چسباندن سطحی بر سطح دیگر، در صنایع کارتن‌سازی وقتی لیبل یا سطح مقوای چاپی را برروی کارتن…