بهره وری خود را افزایش دهید و هزینه های تولید را کاهش دهید

همانطور که کمبود مواد خام هزینه ها را افزایش می دهد و تورم جهانی افزایش می یابد، هزینه انجام کسب و کار همچنان رشد خواهد کرد. عواملی مانند افزایش قیمت گاز و برق و افزایش قیمت مواد، کارخانه‌های لبنی را در سراسر جهان تحت فشار قرار می‌دهند تا هزینه‌های خود را کاهش دهند تا رقابتی…