انواع دستگاه پرکن مواد شوینده

در کارخانجات مختلف برای بسته بندی مایعات شوینده از دستگاه های خاصی به نام پرکن مایعات شوینده استفاده می‌شود. این دستگاه‌ها انواع مختلف و مکانیسم های متفاوتی دارند. هدف از ساخت و تولید این دستگاه، پر کردن ظروف از مایع مورد نظر است؛ به گونه ای که مایع در اثر فشار کف نکند و بتواند…