از چه نوع بسته بندی برای فست فود استفاده کنیم؟

پیتزا آمریکایی و ایتالیایی با دو منوی متفاوت و دو سبک متمایز در داخل جعبه به‌صورت مثلثی و دایره‌ای قرار داده می‌شود. از همین رو باید در همین ابتدا اشاره شود که دو بسته بندی متمایز موردنیاز شما است.در قدم بعد باید به شکل ظاهری در خرید جعبه فست فود توجه داشته باشیم. جعبه باید…