درخواست نیرو کارشناس ازمایشگاه شرکت پگاه

شرکت شیر پاستوریزه پگاه #همدان قصد دارد جهت تکمیل کادر آزمایشگاه خود در استان همدان با توجه به شرایط ذیل از میان متقاضیان واجد شرایط و از طریق برگزاری آزمون و مصاحبه، تعداد دو نفر کارشناس آزمایشگاه، تحت پوشش قرارداد تامین نیروی کار (بصورت نیروی شرکتی) جذب نماید. 🔹 کارشناس آزمایشگاه 🔹دارا بودن مدرک کارشناسی…