مدیریت ترکیبی کنه واروا در پرورش زنبور عسل

اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم دامی و صنایع غذایی ایران با همکاری انجمن علمی علوم دامی دانشگاه بوعلی سینا همدان، کارگاه اموزشی «مدیریت ترکیبی کنه واروا در پرورش زنبور عسل» را برگزار می‌کند. به گزارش باشگاه دانشجویان ایسنا، این کارگاه هشتم اردیبهشت، ساعت ۱۰ الی ۱۵، با تدریس دکتر مجتبی شریفی‌نیا ـ رئیس تعاونی زنبورداران…