مواد شناسی و تکنیکهای چاپ در بسته بندی (چاپ2)

کتاب مواد‌شناسی و تکنیک های چاپ در بسته‌بندی به قلم اردشیر حکیمی طهرانی نگشاته شده است. در معرفی کتاب نیز آمده: در دنیای امروز، بسته‌بندی به جزئی لاینفک از چرخه تولید از چرخه تولید و توزیع بسیاری از کالاها بدل گردیده است. در واقع، جهت ارائه بسیاری از محصولات به مشتری، لازم است که عملیات…