چهارمین کنگره بین المللی و بیست و نهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ۱۲ و ۱۳ اردیبهشت برگزار می‌گردد

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)‌، جلسه کمیته اجرایی چهارمین کنگره بین المللی و بیست و نهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی در  ۱۶ فروردین ۱۴۰۲ در پژوهشکده فناوری های شیمیایی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران برگزار گردید. در این جلسه پس از ارائه گزارش فعالیت های انجام شده توسط دبیران…